Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3003.08.2021 – PIELGRZYMI ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ U MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ

– Przez ofiarę z siebie na Golgocie Chrystus nas usynowił i dlatego w Duchu Świętym możemy wołać do Boga: Ojcze – mówił abp Wacław Depo podczas dorocznej pielgrzymki archidiecezji częstochowskiej do kalwaryjskiego sanktuarium.

  
Na początku liturgii Metropolitę oraz przybyłych kapłanów i wszystkich pielgrzymów zebranych w bazylice przywitał o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium. W czasie Mszy św. homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
– Obserwując na co dzień nasze wyzwania, mamy ochotę sądzić, że ewangelizacja współczesnego świata, również w naszej Ojczyźnie, jest o wiele trudniejsza niż dawniej – mówił na początku metropolita, wskazując na współczesny sposób życia poza Bożym prawem. Arcybiskup stwierdził, że ponowna obecność pielgrzymów na kalwaryjskiej górze jest odpowiedzią polegającą na „ponownym przylgnięciu do Chrystusa i opowiedzeniu się po stronie ewangelicznych wymagań”.

   
Hierarcha odwołał się do słów św. Pawła: Nie jesteście niewolnikami grzechu. Zwrócił uwagę, że „pragnienie nieśmiertelności wpisane w serce człowieka nigdy nie zginie wobec tych, którzy tworzą dzisiaj nowy świat”.

  
– Dzieło Odkupienia ludzi dokonało się za zgodą Maryi na Boże macierzyństwo, przekazując Synowi Bożemu ciało i krew w ludzkiej naturze. I tutaj mamy jeszcze jedno potwierdzenie, że ludzka natura została na nowo potwierdzona przez Boga, poprzez jednorodzonego Syna, który przyjął ludzką naturę, stając się mężczyzną. Te prawa natury stworzenia, mężczyzną i niewiastą, są Boże i dlatego człowiek nie może ich zmieniać, jeśli myśli o swoim życiu i o swojej przyszłości – zaznaczył arcybiskup.

  
Maryja na Kalwarii uczy „heroicznego posłuszeństwa Bogu i Jego planom”. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, kaznodzieja mówił, że jest to dla Niej „ciemność wiary” i „tajemnica największego wyniszczenia wiary w ludzkim sercu, aby wraz z Synem wypełniła się wola Ojca niebieskiego”.

 
My również z Maryją zostaliśmy obdarowani łaską wiary wobec różnych doświadczeń, różnych ciemności – przypomniał i zachęcił do „czujności sumienia”, następnie stwierdził, że największym zagrożeniem dla czujności na wzór Maryi jest „brak wiary ludzi wierzących w pomoc łaski Boga”, aby wypełnić Jego plan.

  
– Zagraża nam grzech samowystarczalności, który udaje dobro i wolność poza Bogiem. Zagraża nam kłamstwo, to codzienne, z ekranów telewizyjnych czy internetu, które udaje prawdę i sprzeciwia się Bożym prawom. Czyż jaskrawym przykładem takiej rzeczywistości nie jest globalna ideologia gender, zacierająca granice płci, a tym samym niszcząca rodzinę i odcinająca Europę od chrześcijańskich korzeni i fundamentów cywilizacji życia? – pytał metropolita, a następnie zachęcał do odwagi bycia chrześcijaninem także w swoich środowiskach.

  
Przez tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi pragniemy przylgnąć na nowo do Najświętszego Serca Jezusa i zawołać za św. Janem Pawłem II: Maryjo, Ty jesteś żywą pamięcią o Jezusie, Ty, jak nikt inny, wprowadzasz nas na drogi zjednoczenia z Nim, abyśmy byli mocni wiarą i prawdą o godności człowieka i rodziny, abyśmy byli mocni nadzieją, którą pokładamy w Bogu żywym i prawdziwym i mocni miłością, która wyraziła się w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni, a ni sensu. Wierzymy, że Maryja jest zawsze obecna u boku Syna, jak również obecna pośród nas i naszych codziennych spraw, dlatego prośmy Maryję, aby codzienny rytm pacierzy różańcowych i zawierzenia apelowego odmierzał czas naszej pielgrzymki życia, a zarazem naszej jedności i wierności Bożym planom – zakończył arcybiskup.

  
Po Mszy świętej pielgrzymi udali się na Dróżki Kalwaryjskie, by powierzać Bogu przyniesione intencje. Pielgrzymka jest organizowana przez Ks. Prałata Stanisława Gasińskiego, kustosza sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce.

  

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


39861 39862 39863 39857 39858 39859 39860 39859 39860 39861 39862 39863 39857 39858