Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3003.07.2020 – Zakończenie Kapituły Prowincjalnej OO. Bernardynów

Zakończyła się dzisiaj (03.07.2020) Kapituła Prowincjalna naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Trwała ona w naszym Sanktuarium od poniedziałku 29 czerwca.

  
Piąty, ostatni dzień Kapituły zawierał w sobie dwie końcowe sesje ustawodawcze, na których zatwierdzony jednogłośnie został Projekt życia Prowincji. Dokument zawiera liczne szczegółowe zalecenia i normy, które wyznaczać będą kierunek naszych dążeń przez najbliższe 3 lata. Bracia kapitulni zatwierdzili również Program Formacji Ciągłej, treść Listu do braci Prowincji oraz podjęli decyzje w pozostałych, zgłoszonych sprawach.
Kapitułę zakończyła uroczysta Msza św. o św. Bernardynie ze Sieny, sprawowana w samo południe w kalwaryjskiej bazylice. Przewodniczył jej Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. W trakcie całej Kapituły, jak również tej zamykającej obrady Eucharystii, obecne były relikwie św. Szymona z Lipnicy, naszego szczególnego Patrona na czas epidemii.

  
Prowincjał w wygłoszonej homilii odwołał się do pierwszego czytania z Listu do Efezjan, gdzie św. Paweł prezentuje alegorię o budowaniu.
– Budowanie jest trudną i żmudną pracą. (…) Nie tylko ukończenie budowy jest ważne, ale cały proces budowania uświęca i powoduje, że budowniczowie wzrastają w cnocie, świętości i braterstwie. Jedną rzecz podkreśla św. Paweł, że tych kamieni, z których powstaje budowla jest wiele. Jednak one wszystkie muszą się oprzeć na ty najważniejszym – na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. On ma być w centrum naszego życia i naszego posługiwania.

   
Dalej Ojciec Prowincjał odwołał się do doświadczenia Patrona dnia, św. Tomasza Apostoła. Stwierdził, że jego spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem i zbudowana na tym gruncie wiara wpisuje się w nasz franciszkański charyzmat. Św. Franciszek był nieustannie zapatrzony i zakochany w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
– Jest ponad osiem wieków historii naszego Zakonu i ponad pięć wieków historii naszej Prowincji. Każdy z nas dokłada swój kamyczek do tej budowli. Równocześnie każdy z nas jest kamyczkiem w tej wielkiej budowli. W czasie tej Kapituły Prowincjalnej pochylaliśmy się nad tym wszystkim, co jest ważne w naszym życiu. Zadawaliśmy sobie pytania: Jak w dzisiejszym świecie możemy się odnaleźć? Jak mamy być czytelnym znakiem dla tych wszystkich, którzy przychodzą do naszych kościołów? Te wszystkie pytania dotyczą procesu budowania: Jak mamy budować, aby ta budowla naszej Prowincji, naszego Zakonu, naszego życia, była czytelnym znakiem Jezusa? I drugie ważne pytanie: Co czynić, aby w tym procesie budowania nasze wspólnoty pomagały nam samym wzrastać w szczęściu i podtrzymywać w sobie ten ogień powołania, którym żyliśmy w pierwszych dniach naszego zakonnego życia?

  
– Dziękuję Wszechmogącemu Bogu za ten czas, który nam dał. Dziękuję Panu za każdego z Was, za Wasze dary, za Waszą miłość do Zakonu. Proszę Was o jedno – gdy wrócicie do Waszych klasztorów, bądźcie ambasadorami wzrostu i budowania naszej zakonnej Prowincji.

   
Po homilii nowo wybrani Definitorzy złożyli Wyznanie wiary i przysięgę przy obejmowaniu każdego kościelnego urzędu – m.in. zachowania jedności z Kościołem, wierności depozytowi wiary i starannego wypełniania obowiązków.

   
Eucharystię zakończył akt zawierzenia Prowincji Matce Bożej Kalwaryjskiej przed Jej cudownym wizerunkiem.

 

o. Alojzy Garbarz OFM | Biuro Prasowe Prowincji

Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

 

 


35702 35682 35683 35684 35685 35686 35687 35688 35689 35690 35691 35692 35693 35694 35695 35696 35697 35698 35699 35700 35701 35669 35670 35671 35672 35673 35674 35675 35676 35677 35678 35679 35680 35681 35700 35701 35702 35680 35681 35682 35683 35684 35685 35686 35687 35688 35689 35690 35691 35692 35693 35694 35695 35696 35697 35698 35699 35669 35670 35671 35672 35673 35674 35675 35676 35677 35678 35679