Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3003.06.2023 – ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

– Kapłaństwo ma sens tylko w Kościele, a ten sens wyraża się w tym, że kapłan odkrywa iż jest dłużnikiem Słowa – mówił bp Artur Ważny podczas Eucharystii, w czasie której udzielił święceń kapłańskich o. Idziemu Klimkowi w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W czasie homilii biskup odwoływał się do fragmentu Ewangelii, w którym arcykapłani i uczeni w Piśmie pytają Jezusa, jakim prawem naucza i dokonuje znaków. Hierarcha pytał jakim prawem człowiek może uczestniczyć w kapłaństwie Chrystusa?
Jezus odpowiadając odwołał się do chrztu janowego, my zrobimy to samo. Odwołamy się do tego wydarzenia, które rozpoczęło publiczną działalność Jezusa, kiedy sam wszedł do Jordanu, by uczestniczyć w chrzcie janowym. I pamiętamy, że usłyszał wtedy głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – mówił biskup.

W dalszych słowach przypomniał, że Chrystus na tak postawione zarzuty odpowiada: Wiem skąd przyszedłem, i dokąd idę.
To jest argument, dlaczego to czyni i to jest argument, dlaczego masz prawo zostać kapłanem: Bo wiesz skąd wyszedłeś i dokąd idziesz. Bo wiesz, kto cię wybrał. Pierwsze jest to, że jesteś synem – przypomniał kaznodzieja. Następnie odpowiadając na pytanie, co znaczy być kapłanem, wskazał cztery cechy wynikające z fragmentu księgi Mądrości Syracydesa.

Pierwszą jest przebywanie w bliskości Ojca w postawie adoracji i poświęcaniu czasu na spotkanie Boga.
Słuchać Słowa i być posłusznym temu Słowu, a potem to Słowo głosić – to druga cecha kapłaństwa. Trzecią jest naśladowanie Jezusa w służbie ludziom, a czwarta wyraża się w okazywaniu skruchy i byciu ofiarą za grzechy.

Biskup zachęcał kandydata do święceń, by żył w postawie składania ofiary ze swojego życia.
Jesteś tym, który jest umiłowany, ale twoją misją jest umierać. I to umieranie będzie nadmiarem miłości za grzechy całego świata – stwierdził i zakończył pytaniem: Jesteś gotów?

Po liturgii o. Egidiusz Włodarczyk, Minister Prowincjalny podziękował rodzicom, rodzinie, przyjaciołom, wszystkim współbraciom, którzy byli odpowiedzialni za formację o. Idziego oraz biskupowi za włączenie współbrata do stanu prezbiteratu.

Na zakończenie o. Idzi wypowiedział słowa wdzięczności Bogu za dar życia, rodziców i wszystkich, których postawił na jego drodze do kapłaństwa.

  

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


48267 48247 48248 48249 48250 48251 48252 48253 48254 48255 48256 48257 48258 48259 48260 48261 48262 48263 48264 48265 48266 48227 48228 48229 48230 48231 48232 48233 48234 48235 48236 48237 48238 48239 48240 48241 48242 48243 48244 48245 48246 48207 48208 48209 48210 48211 48212 48213 48214 48215 48216 48217 48218 48219 48220 48221 48222 48223 48224 48225 48226 48197 48198 48199 48200 48201 48202 48203 48204 48205 48206