Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3003.05.2022 – DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ

3. maja 1641 roku w dworze Paszkowskich w Kopytówce z obrazu Madonny z Dzieciątkiem popłynęły krwawe łzy. Dwa dni później Stanisław z Brzezia Paszkowski przyniósł wizerunek do Kalwarii Zebrzydowskiej. Od tego dnia cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej jest otoczony czcią wiernych.

  
Wydarzenia, jakie miały miejsce w tamtym czasie opisuje klasztorny kronikarz: 3 maja 1641 r. obraz Matki Bożej krwawemi zapłakał łzami. Przywołany natychmiast ksiądz pleban miejscowy z Marcyporęby wraz ze swoim wikarym, byli jeszcze przytomni temu nadzwyczajnemu zjawisku, i uznając w tem rękę Bożą nalegali usilnie na pana Paszkowskiego, by obraz ten dał do kościoła, gdyż nie godzi się w domu prywatnym przetrzymywać obrazu, w którym Pan Bóg swe dziwne i cudowne znaki okazuje.

  
Do kalwaryjskiego sanktuarium do dzisiaj docierają świadectwa wiernych, którzy doznają cudów i łask za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny czczonej w kalwaryjskim obrazie. Przed oblicze Maryi przybywają tysiące pielgrzymów, którzy w Jej kaplicy przeżywają duchową pociechę, życiowe zmiany, głębokie nawrócenia, a także wielkie cuda.
     
Dziękczynieniem za obecność cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w sanktuarium była procesja z kopią cudownego obrazu pod przewodnictwem o. Gracjana Kubicy OFM, kustosza kalwaryjskiego sanktuarium. Uroczystość rozpoczęła się przy ołtarzu polowym odczytaniem fragmentu Ewangelii o wędrówce Maryi przez góry do krewnej Elżbiety.

   
Po dojściu procesji do bazyliki, cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej został okadzony podczas uroczystego śpiewu Magnificat, a następnie kustosz sanktuarium odmówił modlitwę:
   
Matko nasza Kalwaryjska, Przemożna Królowo!
   
Oddani w Twą macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, świadomi, że aktem tym wzięliśmy na siebie szczególną odpowiedzialność za sprawę Chrystusa na ziemi, przychodzimy do Ciebie dziś, Matko Kościoła, aby Cię błagać za Kościół Twojego Syna. Jesteś tak przemożna jak w Kanie Galilejskiej, gdy Syn Twój niczego nie mógł Ci odmówić. Nie prosimy dziś, Matko, o swoje prywatne sprawy, ale o wielkie sprawy Kościoła, które Tobie są szczególnie bliskie i za które Ty, jako Matka Kościoła, jesteś odpowiedzialna! Stajemy Tobie do pomocy, gdy z wiarą w Twą potęgę wołamy: Matko Kościoła, ratuj Kościół wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony, ratuj wiarę wszystkich Polaków, umacniaj królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa!
   
Matko o pogodnym obliczu! Spojrzyj na tylu naszych braci niewierzących w Ojczyźnie. Odmień serca tych, którzy w niewierze i niechęci do Kościoła wychowują swe dzieci. Daj opamiętanie tym, którzy świadomie wydzierają wiarę i rujnują w sercach Polaków chrześcijańskie obyczaje. Powstrzymaj falę laicyzacji życia i demoralizacji sumień, szczególnie w szeregach młodzieży i dzieci. Zechciej udaremnić plany bezbożnictwa, które przeciwstawiają się tysiącletniej wierze ojców i katolickiej kulturze Narodu. Otwórz oczy na te straszne zagrożenia wszystkim, którzy ich nie dostrzegają, wszystkim zobojętniałym dla spraw wiary i ducha ochrzczonego Narodu. Rozbudzaj we wszystkich świadomość praw ludzkich, tak łatwo deptanych pod pozorem wspólnego dobra całego Narodu.
 
Zatroskani również o Kościół Powszechny na całym świecie prosimy Cię, spojrzyj na wszystkie kraje, narody i kontynenty, gdzie pracuje i cierpi Kościół Twojego Syna, gdzie brak mu wolności i pokoju. Usłysz jęk skrępowanych i prześladowanych za swą wiarę i przekonania. Powściągnij pychę szatana, depczącego święte prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do publicznej czci Boga, do życia i  postawy zgodnej z chrześcijańskim sumieniem.
   
Zanosimy, Matko, do Chrystusa przez Twe pośrednictwo serdeczne wołanie wiary i ufności. Oddajemy Ci ludy i narody, które w swej wierze i nadziei zwracają się do Ciebie.
   

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


42966 42967 42968 42969 42970 42971 42972 42973 42974 42975 42976 42946 42947 42948 42949 42950 42951 42952 42953 42954 42955 42956 42957 42958 42959 42960 42961 42962 42963 42964 42965 42926 42927 42928 42929 42930 42931 42932 42933 42934 42935 42936 42937 42938 42939 42940 42941 42942 42943 42944 42945 42925 42962 42963 42964 42965 42966 42967 42968 42969 42970 42971 42972 42973 42974 42975 42976 42942 42943 42944 42945 42946 42947 42948 42949 42950 42951 42952 42953 42954 42955 42956 42957 42958 42959 42960 42961 42925 42926 42927 42928 42929 42930 42931 42932 42933 42934 42935 42936 42937 42938 42939 42940 42941