Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3001.11.2020 – ZGUBNE SĄ TE DROGI, NA KTÓRYCH CZŁOWIEK CHCE ZASTĄPIĆ BOGA – UROCZYSTOŚ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Codziennie chrześcijanin zostaje postawiony wobec wyboru. Z jednej strony wybór świata, w którym nie ma miejsca dla Boga, z drugiej strony Chrystus ze swoim zaproszeniem do przyłączenia się do Niego przez święte chrześcijańskie życie – mówił o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium podczas Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Eucharystii odbyła się tradycyjna procesja żałobna z modlitwami za zmarłych.
    
Rozważamy tajemnicę świętych obcowania. Spoglądamy na tych wszystkich, którzy przed nami żyli, i którzy jak wierzymy, bo o tym mówi nam także nasza chrześcijańska nadzieja, są już w domu Ojca naszego. Żyją na wieki, tam, gdzie nie ma już ani łez, ani narzekania, ani umierania. Święci z naszego najbliższego otoczenia, rodzice, dzieci, dziadkowie, współmałżonek, kolega, koleżanka – mówił kustosz.
     
Kapłan przypomniał, że przeżywana uroczystość mówi o powszechnym przeznaczeniu do życia z Bogiem w niebie. Mówił, że mamy dwie ojczyzny – dwa domy: na ziemi i w niebie.
  
W życie człowieka, a więc w tę drogę, na której osiągamy świętość, wpisane są radości i smutki. W życiu człowieka są momenty piękne, które chcielibyśmy, żeby trwały jak najdłużej, ale są też momenty trudne, jest cierpienie, jest podejmowanie krzyża, a także stawanie w obliczu śmierci. Takie jest po prostu życie. To jest naturalny bieg ludzkiej egzystencji. Zgubne są te drogi, na których człowiek chce zastąpić Boga – przestrzegał kalwaryjski kustosz.
    
Każdy człowiek dokonuje wyboru pomiędzy drogą, która oddala od Boga, a drogą, która prowadzi w Jego stronę. Pismo Święte mówi także o miejscu, gdzie po śmierci jest oddalenie od Boga i to jest stan piekła.
    
– Codziennie chrześcijanin zostaje postawiony wobec wyboru. Z jednej strony wybór świata, w którym nie ma miejsca dla Boga, a ideałem w takim świecie jest złoty cielec, który może przyjąć różne oblicza materializmu, konsumpcjonizmu, hedonizmu, źle pojętej wolności, deptania godności człowieka i wiele innych… Pokazują to także wydarzenia minionego tygodnia w naszej Ojczyźnie. Z drugiej strony Chrystus ze swoim zaproszeniem do przyłączenia się do Niego przez święte chrześcijańskie życie, przestrzeganie Bożego prawa, szacunek do bliźniego, szacunek do życia dzieci nienarodzonych, nawet miłość nieprzyjaciół, wbrew interesom własnego ciała i własnych korzyści.
     
Ojciec Konrad stwierdził, że człowiek bez Boga jest przegrany na wieki. Przypomniał fragment Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie ustami Mojżesza Pan Bóg mówi: „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”.
   
Środki do osiągnięcia świętości są w Kościele i tymi środkami są sakramenty. Dlatego bądźmy pewni, że tak, jak w Raju szatan znienawidził drzewo życia, bo wiedział, że daje życie wieczne, tak zło nienawidzi Kościoła i odciąga od Niego człowieka, by nie spożywał owocu, który podaje Kościół: Eucharystii i spowiedzi.
   
Na zakończenie kaznodzieja przytoczył słowa św. Augustyna: „Myśl o tym, że masz Przewodnika, który już dotarł do nieba. On otworzył ci drogę, którą masz iść za Nim. Trzymaj się tylko Jego”.
     
Przez cały dzień na ołtarzu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej wystawione były relikwie świętych i błogosławionych. Popołudniu zakonnicy z wiernymi modlili się na różańcu oraz w czasie nieszporów.

  

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


37409 37410 37411 37388 37389 37390 37391 37392 37393 37395 37396 37397 37398 37400 37401 37402 37403 37404 37405 37406 37407 37408 37407 37408 37409 37410 37411 37388 37389 37390 37391 37392 37393 37395 37396 37397 37398 37400 37401 37402 37403 37404 37405 37406