Wspólnotę  tworzą osoby niepełnosprawne, ich rodziny z Kalwarii i okolic oraz przyjaciele, ludzie dobrej woli, którym nie jest obojętny los osób chorych i dotkniętych cierpieniem. Nieocenioną pomoc wnoszą bracia klerycy z WSD.
Głównym celem wspólnoty jest niesienie pomocy i radości wszystkim potrzebującym, dotkniętym cierpieniem, a także szukającym prawdy i sensu życia. Inspiracje do działania czerpiemy z Ewangelii i osobowości Św. Franciszka, który dostrzegał Chrystusa w najuboższych. 

Przyjacielu, jeśli jesteś zainteresowany naszym życiem,
chciałbyś podzielić się z nami swoim czasem i pomocną dłonią, 
przyjdź - zapraszamy gorąco na nasze spotkania.
   
Spotkania rozpoczynają się wspólną Eucharystią o godz.15:00 w bazylice albo w kaplicy Domu Pielgrzyma. Dalsza część spotkania odbywa się w naszej salce (jadłodajnia przy klasztorze). Tam spędzamy razem czas na różnych zabawach, śpiewie czy rozmowach, nie brak też chwil refleksji. Dzielimy się swoimi radościami a niejednokrotnie i troskami dnia codziennego. Dla każdego z nas jest to bezcenny dar móc cieszyć się obecnością drugiej osoby.

 

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć lub czegoś się dowidzieć napisz: maliprzyjacieleofm@gmail.com

ZAPRASZAMY !