Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

16.09.2018 - XXVI PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W niedzielę 19 września do sanktuarium przybyła XXVI Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Hasłem były słowa św. Jana Pawła II: Rodzina sercem i centrum cywilizacji miłości.  W modlitwie wzięło udział prawie 100 tys. wiernych. Pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej na Dróżkach Kalwaryjskich i w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

 

 

FOTOGALERIA:
DROGA KRZYŻOWA OD KAPLICY "U PIŁATA"  

MSZA ŚW. NA PLACU ODPUSTOWYM POD PRZEWODNICTWEM KS. ABPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO

XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii

XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii (video - youtube)

 
O 9.00 rozpoczęło się nabożeństwo drogi krzyżowej. Rozważaniom pątników towarzyszyły medytacje autorstwa Państwa Grygielów, przyjaciół św. Jana Pawła II.
Na początku mszy świętej zebranych przywitał kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Konrad Cholewa OFM.
– Niech dobry i miłosierny Bóg potrzebnymi łaskami wynagrodzi waszą wiarę, świadectwo waszego życia i troskę o wasze rodziny – powiedział do licznie zgromadzonych pielgrzymów.

 
W homilii arcybiskup podkreślił wagę pytania Jezusa, które zawarte jest w dzisiejszej Ewangelii: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
– To było najważniejsze pytanie jakie Chrystus postawił Apostołom, bo musieli najpierw opowiedzieć się – kim On dla nich jest, a wraz z tym musieli zaciągnąć szczególne konsekwencje wynikające z ich osobistego wyznania.
W imieniu wszystkich Apostołów odpowiedział Piotr. Ale dziś każdy z nas musi odpowiedzieć indywidualnie – kim dla mnie jest Jezus Chrystus i w związku z tym kim jestem ja sam?
– Jeśli odpowiesz jestem „chrześcijaninem, katolikiem” to musisz z tym wyznaniem wiązać świadomość, która powinna Ci towarzyszyć od chwili, kiedy uświadomiłeś sobie co znaczy przyjęty sakrament chrztu świętego. To znaczy wraz z tym wyznaniem musisz przynajmniej gdzieś w głębi serca wyraźnie i jednoznacznie powiedzieć sobie: „Jestem gotów zaprzeć się samego siebie, jestem gotów wziąć swój krzyż i w ten sposób naśladować Chrystusa”. Nawet jeśli to będzie kosztowało narażenie się temu światu. Nawet jeśli to będzie wiązało się także z cierpieniem i prześladowaniem.
W dalszych słowach homilii metropolita krakowski przypomniał, że odzyskanie niepodległości przed stu laty dokonało się dzięki polskim rodzinom, które mimo prześladowań  przekazywały to co najcenniejsze: wiarę w Boga, miłość do siebie nawzajem i miłość do ojczyzny. Hierarcha wspomniał postać Ewy Felińskiej, matki arcybiskupa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, która po powstaniu listopadowym jako samotna matka sześciorga dzieci została aresztowana za zaangażowanie w życie patriotyczne i skazana na dożywotnie wygnanie. Arcybiskup cytował fragment jej listu do dzieci, w którym pisała o swej nieutulonej tęsknocie i prośbach słanych do Boga, by choć we śnie pozwolił jej zobaczyć dzieci.
Hierarcha przywołał także bunt dzieci wrzesińskich z 1901 roku, które zbojkotowały niemieckie katechizmy i naukę religii w tym języku. Dzieci z Wrześni uwięziono i bito. Strajk ten szybko rozszerzył się. Trwał trzy lata. Protestowało wtedy 85 tys. dzieci w 800 szkołach na 1100 istniejących w zaborze pruskim. Metropolita cytował także anonimowy wiersz jednego ze strajkujących uczniów:
„My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
Lecz «Vater unser» nie rozumiemy,
I nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
Boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”.
– Dziękujemy dziś Panu Bogu za tamte polskie rodziny, za tamte bohaterskie matki. Za Kościół, za duchownych zakonnych, diecezjalnych, którzy stanowili ogromne wsparcie dla Polaków, by trwać przy Bogu i przy ojczyźnie. Jednocześnie prosimy dzisiaj za siebie, wiedząc jakie są dzisiejsze zagrożenia skierowane przeciw instytucji małżeństwa i rodziny. Jak bardzo podważany jest fundament małżeństwa i rodziny, którym jest sam Bóg.
Arcybiskup podkreślił, że właśnie dlatego dzisiaj tak ważna jest codzienna modlitwa rodziców i dzieci, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i lekcjach religii.
– Wielkie zadania stoją dzisiaj przed polskimi rodzinami. Ocalenie własnej tożsamości. Ocalenie fundamentu, na którym wznosi się każde małżeństwo i każda rodzina i ciągłe błaganie do Pana Boga, by dał siły do zmagania. By wspomagał w dźwiganiu codziennych krzyży. Aby nie zabrakło nam wszystkim nadziei w dobrą przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła w naszej ojczyźnie.

 
Podczas Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich a ks. dr Paweł Gałuszka dyrektor wydziału rodzin archidiecezji krakowskiej podziękował tysiącom wiernych, którzy całymi rodzinami przybyli na Kalwarię.

 
Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium