Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

14.06.2018 - ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

Dwóch naszych Współbraci: Br. Daniel Kęska i Br. Polikarp Chudy przez posługę pasterską Metropolity krakowskiego J.E. Ks. abpa Marka Jędraszewskiego przyjęło 14 czerwca święcenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w bazylice Matki Bożej Anielskiej w kalwaryjskim Sanktuarium.

 

„Dziś Kalwaria w nieco innej odsłonie. Nie z tysiącami wiernych, ale z tą samą modlitwą i zamyśleniem nad tajemnicami Bożej miłości" - mówił na rozpoczęcie uroczystości, witając abpa Marka Jędraszewskiego, o. Konrad Cholewa, kustosz Sanktuarium.

 
W homilii Metropolita krakowski mówił: „Głoście pilnie i mądrze, nie własne słowa, ale Bożą mądrość, która przecież jest w stanie przeniknąć nasze serca jeszcze bardziej niż miecz oddzielający kości od szpiku. Bo tylko takie głoszenie, potwierdzone przykładem własnego życia, może zmienić bieg tego świata".

 
Szafarz sakramentu podkreślał też, że „sakrament kapłaństwa daje błogosławiony dostęp do Eucharystii, która jest dziękczynieniem, ale także ofiarą". Przypomniał, że jedno z pytań, które za chwilę skieruje w kierunku diakonów, będzie brzmiało: „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?"
 
Na zakończenie homilii Ks. arcybiskup wskazał na dwóch patronów dzisiejszej uroczystości. Pierwszy - bł. bp Michał Kozal, którego wspomnienie dzisiaj obchodzimy, wyświęcony na biskupa tuż przed wybuchem II wojny światowej. „Biskup na tamte czasy", zmarł bowiem w 1943 roku. „Odważnie i bezkompromisowo głoszący Ewangelię w okresie okupacji niemieckiej oraz potwierdzający jej prawdę przykładem własnego życia". Drugim jest „Najświętsza Maria Panna, która dała przykład cichego i wiernego trwania przy Chrystusie aż do końca i była obecna przy rodzeniu się Kościoła podczas zesłania Ducha Świętego". I dodał: „Tak jak wtedy przed wiekami modliła się z Apostołami o to, by zrodził się Kościół jako widzialny sakrament Chrystusa na świecie, tak samo modli się dzisiaj za was, abyście włączyli się w tę wielką historię sług Chrystusa, których On sam w Wieczerniku nazwał swoimi przyjaciółmi".


W piątek wieczorem nowo wyświęceni kapłani odprawią w bazylice kalwaryjskiej Mszę św. prymicyjną.