Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

11.11.2019 – OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW, PANIE!

- Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Wszak jak pisał Cyprian Norwid: „Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek” – mówił o. Micheasz Okoński OFM. W Narodowe Święto Niepodległości kalwaryjscy bernardyni oraz pielgrzymi przybyli do sanktuarium modlili się w intencji Ojczyzny.
  
Uroczystej Mszy świętej w bazylice przewodniczył o. Micheasz, wikary klasztoru. Podczas homilii wielokrotnie nawiązywał do historii Polski, która od początku jest związana z chrześcijaństwem.
 
- Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć. Pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość.
  
W dalszych słowach mówił, że Ewangelia zawsze była przekazem Dobrej Nowiny. Zarówno wówczas, gdy wolności zabrakło – w latach rozbiorów, niewoli narodowej, ale też w czasie powstań narodowych i wojen o niepodległą i suwerenną.
   
- Pośród polskich dni, których tysiące tworzyły kształt ojczystych dziejów, tamten jesienny listopadowy dzień, 11 listopada 1918 roku, miał swoisty, niepowtarzalny koloryt. Był to dzień przełomowy w dziejach Europy i świata; kończył bowiem straszliwe lata wojennych zmagań; tak strasznych, że historia nazwie je „pierwszą wojną światową” – która pociągnęła za sobą miliony poległych i rannych żołnierzy.
  
Kaznodzieja wzywał, by dzisiejsze święto uwrażliwiło wszystkich na sprawy społeczne i narodowe.
 
- Tak, drodzy bracia i siostry, aby „Polska żyła w nas”, żeby nie umarła, nie zatraciła swej niepodległości, musimy uczyć się miłości do Niej i do siebie nawzajem – miłości braterskiej: miłości Brata i Siostry, miłości Rodaków - Polaków, którymi jesteśmy. (…) Dziękujmy dziś Bogu za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny! I módlmy się o dobrą przyszłość dla Niej, dla polskiego Narodu, dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – zakończył.
  

 


o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium