Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

02.09.2017 - OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W sobotę 02.09.2017 do kalwaryjskiego Sanktuarium przybyła III Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości, organizowana przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zeb.
Była to równocześnie XIII MAŁOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIEŚLNIKÓW I KUPCÓW.


Przedstawiciele cechów, spółdzielni rzemieślniczych i izb rzemiosła oraz kupcy i przedsiębiorcy z całej Polski pielgrzymowali w sobotę do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczyły również władze samorządowe oraz duszpasterze rzemieślników.


Pielgrzymka rozpoczęła się od Drogi Krzyżowej na kalwaryjskich dróżkach. W bazylice Matki Bożej Anielskiej Mszy św. dla pątników przewodniczył kapelan rzemiosła polskiego Ks. Krzysztof Rusiecki. Uczestników pielgrzymki powitał w imieniu gospodarzy Sanktuarium wikary klasztoru kalwaryjskiego O. Micheasz Okoński OFM. „Z Matką Bożą chcemy złożyć dziękczynienie za wszystkie otrzymane dary: za dar życia, pracy, zdrowia i wszystko dobro. Pielgrzymując na to święte miejsce, przynosimy również troski naszych serc, które chcemy złożyć na tym ołtarzu” – mówił, witając prezesów izb rzemieślniczych, przedstawicieli cechów, spółdzielni rzemieślniczych i izb rzemiosła, a także kupców i przedsiębiorców i władze samorządowe.

Homilię wygłosił Ks. Mariusz Buczewski z bazyliki Mariackiej w Krakowie, który pochodzi z Rumunii, gdzie przez wiele lat pracował jako duszpasterz. Kapłan podkreślał, że Matka Boża Kalwaryjska „ma szczególną troskę dla swoich córek i synów, i wyjedna nam na każdy dzień potrzebne łaski”.
Przyznał, że udział w pielgrzymce ma dla niego szczególne znaczenie, bo pochodzi on z Kościoła mniejszościowego, gdzie jest tylko 5 proc. katolików. „To, że jesteście tutaj razem, oznacza, że każdy z was wie, że jest na dobrej drodze, nie pogubił się i otrzymany dar wiary rozwija na drodze swojego życia” – mówił, dodając, że każdy człowiek jest powołany do tego, by pokazać innym drogę do Boga.
„To my tworzymy Kościół, który obejmuje liczne narody, języki i kultury. Kościół potrzebuje ludzi, których skromność, pokora i posłuszeństwo idą w parze z miłością prawdy. Kościół nie potrzebuje pochlebców, ale ludzi, którzy swoją miłość do Jezusa cenią bardziej niż pomyślność własnej kariery życiowej” – zaznaczył kaznodzieja. Podkreślił, że jest to zaproszenie skierowane do każdego, kto pragnie pogłębiać znajomość Jezusa, a w konsekwencji ugruntować sens poświęcenia swojego czasu i swojego życia tym, z którymi żyjemy na co dzień.


Kupcy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy z Małopolski pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej już po raz trzynasty. Od trzech lat dołączają do nich rzemieślnicy z całej Polski. Organizatorami pielgrzymki są cechy rzemiosł z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej.