Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

WIELKI CZWARTEK - 24.03.2016 - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

W Wielki Czwartek po odśpiewaniu Gorzkich Żali następuje kolejna część Misteriów Kalwaryjskich.

Na początku odczytana została Ewangelia, po której Kustosz Sanktuarium O. Azariasz Hess obmył, zgodnie ze zwyczajem, stopy apostołów i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po scenie Ostatniej Wieczerzy pasyjna procesja ruszyła do Ogrojca. Tam po zdradzie Judasza, Pan Jezus zostaje skrępowany i przywiedziony przed sąd Rady Żydowskiej.

Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wieczerniku następuje całonocna adoracja Najśw. Sakramentu w Piwnicy PJ.


Bp Muskus: gest umycia nóg jest znakiem solidarności z zapomnianymi i odrzuconymi przez świat

Wszyscy jesteśmy wezwani do umywania nóg naszym braciom, słabym, zalęknionym i zapomnianym – mówił O. Bp Damian Muskus OFM podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył w Wielki Czwartek w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do tego, by na niesprawiedliwość, okrucieństwo i pogardę odpowiadać miłością, troską i konkretną pomocą potrzebującym – podkreślał w homilii.
W Mszy św. uczestniczyli wszyscy kapłani posługujący w kalwaryjskim sanktuarium oraz tysiące wiernych przybyłych na uroczystości odpustowe.
Bp Muskus mówił, że wieczernik jest lekcją bezwarunkowej miłości, która nie cofa się przed niczym, nawet przed upokorzeniem i śmiercią.  Świadectwem tej miłości stały się dwa znaki: ustanowienie Eucharystii i obmycie nóg uczniom. Zdaniem kaznodziei gest obmycia nóg, przez wieki powtarzany w katedrach i kościołach całego świata jako symbol uniżenia i służby, a zarazem zachęta do naśladowania Jezusa, nie jest łatwy do zrozumienia i nie mieści się w logice ludzkiej. Wielu pewnie czuje instynktowny opór na samą myśl o tym, że mieliby umywać nogi innym, na klęczkach, z pochylonym czołem, w postawie poddania. Ale jeszcze trudniej przyjąć do wiadomości fakt, że oto Syn Boży pada na kolana i w niewolniczym geście obmywa stopy mężczyznom, którzy kiedyś zostawili wszystko i poszli za Nim, pociągnięci siłą Jego autorytetu i osobowości, zafascynowani perspektywami i nadziejami, jakie z nim wiązali – zaznaczył biskup.
Popatrzmy jeszcze na Jego dwunastu towarzyszy. Jeden z nich za chwilę wyjdzie w ciemność nocy, by Go zdradzić. Inny, choć gorliwie zapewnia o swojej wierności, zdjęty lękiem trzykrotnie się Go zaprze. Reszta rozpierzchnie się w przerażeniu. Do końca pozostanie z Nim tylko jeden, najmłodszy. Po śmierci Jezusa wszyscy wręcz w panicznym strachu zamkną się w Wieczerniku – mówił, podkreślając, że właśnie takim ludziom: chwiejnym i zalęknionym, Jezus umywa nogi i powierza przywilej powtarzania cudu Eucharystii.
Taka jest miłość Wielkiego Czwartku, która ogarnia tych, o których świat zapomina, odrzuca i gardzi – zaznaczył bp Muskus. Jego zdaniem, dzięki tej miłości gest umycia nóg nie jest już znakiem uniżenia, ale szacunku i czci dla drugiego człowieka.
Gdy świat raniony jest terrorem, bezbronni ludzie giną w zamachach i zbrodniczych napadach, a w mediach i przy stołach polityków wrą dyskusje nad celowością ochrony życia najsłabszych i niesienia pomocy uciekinierom z ogarniętych wojną państw, ubogim i bezdomnym - w tym świecie cichy gest umycia nóg staje się symbolem sprzeciwu i upominania się o ludzkie prawo do szacunku dla życia – mówił. Jest to także znak solidarności z ofiarami ślepej przemocy, obojętności świata i pogardy globalnych mocarstw.
Wszyscy jesteśmy wezwani do umywania nóg naszym braciom, słabym, zalęknionym i zapomnianym. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do tego, by na niesprawiedliwość, okrucieństwo i pogardę odpowiadać miłością, troską i konkretną pomocą potrzebującym. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy za nich odpowiedzialni – podkreślał kaznodzieja.
W Wieczerniku Chrystus wyznaje miłość człowiekowi i to wyznanie powtarza się codziennie na ołtarzach świata. To tajemnica miłości, której nigdy nie zgłębimy do końca – dodał.


Jednym z tematów dominujących w Kościele w 2016 roku jest tajemnica Bożego Miłosierdzia z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Z tej racji, w czasie tegorocznego Odpustu Wielkiego Tygodnia, rozważamy siedem grzechów głównych, pięć warunków dobrej spowiedzi oraz uczynki miłosierne względem ciała i względem duszy.

Zapraszamy do fotogalerii "Wielki Czwartek - Misteria Męki Pańskiej"