Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 25.11.2018

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – z tej racji, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, po każdej Mszy św. ponawiamy nasze poświęcenie Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

2. Zapraszamy do listopadowej modlitwy za Zmarłych: codziennie o godz. 16.20 odczytywane są Wypominki, następnie odmawiany jest Różaniec za Zmarłych i o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św. na sposób gregoriański za wszystkich zmarłych wypominanych.

3. W czwartek rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia, którą odprawiać będziemy po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 7.00. Już dziś zapraszamy do Sanktuarium kalwaryjskiego na doroczny obchód uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, która jest patronką naszej Prowincji: każdego dnia od 7 do 15 grudnia o godz. 17.00 sprawować będziemy Mszę św. z Nieszporami i okolicznościowym kazaniem zakończoną procesją eucharystyczną.

4. W pierwszą sobotę grudnia o godz. 16.15 oddamy cześć Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny odmawiając Różaniec przed wystawionym Najśw. Sakramentem, a następnie Msza św. z kazaniem zakończona franciszkańskim nabożeństwem Ave.

5. Za tydzień, w niedzielę rozpoczniemy Adwent, który przygotuje nas do radosnego przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego.

6. W dniach od 5 do 9 grudnia br. przy Sanktuarium kalwaryjskim odbędą się warsztaty pisania Ikony. Wszystkich zainteresowanych sztuką i duchowością w tym wymiarze zapraszamy do wzięcia udziału. Bliższe informacje umieszczone są na plakatach.

7. W imieniu Sióstr Benedyktynek z Jarosławia dziękujemy za złożoną przed tygodniem ofiarę do puszek w wysokości: 17257 złotych.


Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi (za pobożne odmówienie tego aktu można w dniu dzisiejszym uzyskać odpust zupełny):

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Masz pytania odnośnie artykułu? Napisz do nas.