Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

TOTUS TUUS MARIA! – ROCZNICA WIZYTY JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM

19. sierpnia 2002 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej przybył Ojciec Święty Jan Paweł II. W sanktuarium sprawował ostatnią Mszę św. w Polsce. Pielgrzymce papieża towarzyszyły słowa „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Dziś mija 18 lat od tamtych wydarzeń.

  
Głównym punktem pielgrzymki Jana Pawła II była konsekracja Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, jednak cała pielgrzymka wskazywała na Boże Miłosierdzie i owoce, jakich człowiek doświadcza dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Bożego Syna. W ostatnim dniu utrudzony Biały Pielgrzym przybył do Matki Miłosierdzia, która uczestniczy w chwale nieba, o czym przypominają kalwaryjskie dróżki Wniebowzięcia Maryi.

  
W czasie pobytu w Ojczyźnie papież powierzył świat Bożemu Miłosierdziu oraz ponowił osobiste oddanie się Najświętszej Maryi Pannie przed Jej cudownym obrazem w Kalwarii Zebrzydowskiej.
- Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen – zakończył homilię papież.

  
Mówił też o osobistych wizytach w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz o przemożnym wstawiennictwie Maryi, którego doświadczają oddający się pod Jej obronę. Jan Paweł II wspominał również o „tajemniczej więzi miłości”, jaka łączy Matkę z Synem. Wspomniana więź została odwzorowana w kalwaryjskim sanktuarium przez drogi cierpiącego i zmartwychwstałego Pana oraz drogi współcierpienia, pogrzebu i wniebowzięcia NMP, które nakładają się na siebie.

   
Ostatnia pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski była nie tylko Jego pożegnaniem z Ojczyzną, co wielu zauważyło. Była przede wszystkim zwróceniem uwagi na dwa istotne elementy duchowości Świętego Papieża. Pierwszym z nich jest ukazanie Miłosierdzia Boga, które jest ratunkiem dla świata. Drugim, doświadczenie obecności Matki i całkowite oddanie się w Jej ręce.

  
Święty Jan Paweł II pozostawił nie tylko nauczanie zawarte w wielu dokumentach, listach, homiliach, czy książkach. Zostawił nauczanie życia – przykład oddania się bez reszty Bogu i Maryi. Tę „encyklikę” może przeczytać każdy i każdy może nią żyć.

  

 
o. Trasycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium