Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

OŚWIADCZENIE SANKTUARIUM

W związku z decyzją o wprowadzeniu w naszej Ojczyźnie stanu zagrożenia epidemicznego, prosimy o dostosowanie się do wszystkich zaleceń władz państwowych oraz dekretu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego z dnia 14 marca 2020. Apelujemy o pozostanie w domach i modlitwę w gronie rodzinnym oraz zachowanie świątecznego charakteru dnia.

  
Ponadto informujemy, że:
•    Wejście do bazyliki jest możliwe tylko od strony wzgórza Ukrzyżowania, obok ołtarza polowego. W bazylice nie może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób, dlatego prosimy o dostosowanie się do zaleceń obsługi sanktuarium.
•    Dom Pielgrzyma, restauracja, kawiarnia oraz klasztorny kiosk i księgarnia są nieczynne do odwołania.
•    Zachęcamy do łączności z naszym sanktuarium i wspólnej modlitwy za pomocą transmisji internetowych (https://www.youtube.com/watch?v=v_GdyvJITIU i https://www.youtube.com/watch?v=9RjsejZ8p1o).

  
Wszystkich polecamy wstawiennictwu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Módlmy się w swoich domach za siebie wzajemnie. Polecajmy szczególnie chorych i tych, którzy się nimi opiekują.

 
 
o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium
 

 
 
ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

 
Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

 
W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 
1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

     
2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

 
3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

  
4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

 
5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

  
6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.

 
7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

  
8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

  
9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.
  

 

 
Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
 
 
 
  


Transmisje telewizyjne i radiowe:

 
Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – TVP1