Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

28.06.2020 – JUBILEUSZ 60 – LECIA KAPŁAŃSTWA O. BERNARDA MACHNIEWICZA OFM

- Niech Pan błogosławi wszystkim, których spotkałem na drodze życia kapłańskiego i zakonnego – powiedział o. Bernard Machniewicz OFM, który celebrował Mszę św. z okazji jubileuszu 60 – lecia święceń kapłańskich.

   
Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz. Rozpoczął od nawiązania do czytań z niedzielnej Liturgii Słowa. Mówił o często powtarzającym się w perykopie ewangelicznej słowie „kto”, które wskazuje nie tylko na Dwunastu, ale na każdego z uczniów Jezusa. Przypomniał znaczenie słowa kochać i wskazał na hierarchię, jaką powinni się kierować wyznawcy Chrystusa – na pierwszym miejscu stawiać zawsze Boga.

  
Następnie zwrócił się do Jubilata:
- Każdy kapłan jest wybrany bez żadnych swoich zasług. Staje się narzędziem w Chrystusowej misji zbawienia świata. Ty także zostałeś obdarowany, obdarzony zaufaniem i dopuszczony do szczególnej przyjaźni z Chrystusem. To On w Tobie, drogi ojcze Jubilacie i przez Ciebie działał.

   
Kaznodzieja stwierdził, że jubileusz jest okazją do wdzięczności wobec Boga  za „siłę i łaskę do wytrwania, ludzi, których postawił na Twojej drodze, oraz dokonane dobro”.
- Dzisiejszy jubilat poświęcił swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny o Chrystusie, krzewieniu wiary w Niego jako kapłan. Ta uroczystość jubileuszowa jest także okazją i zachętą dla nas do osobistej refleksji nad darem wiary, który nosimy we własnych sercach. Wiara nie może być wartością, którą zamkniemy w murach własnych domów, własnego kościoła, w salach, w których odbywają się lekcje religii. Istota wiary zachęca do dzielenia się nią.

  
Dalej Kustosz odniósł się do słów papieża Franciszka z encykliki Lumen Fidei, o tym, że „wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość”.
- Dziś możesz powiedzieć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem. Ale bieg nadal trwa. Nadal czekają ludzie na Bożą łaskę, którą mogą otrzymać przez Twoje kapłańskie serce i kapłańskie dłonie – zakończył kapłan.

    
Na zakończenie ojciec Bernard podziękował zebranym na modlitwie i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

    
Ojciec Bernard Jan Machniewicz OFM przyjął święcenia kapłańskie 26 czerwca 1960 roku wraz z siedmioma współbraćmi z rąk bpa Karola Wojtyły w kalwaryjskiej bazylice. Obecnie nadal posługuje pielgrzymom w sanktuarium.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium.
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Buro Prasowe Sanktuarium