Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

25.12.2019 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - MSZA W NOCY

ZROBIĆ MIEJSCE DLA BOGA
Eucharystia sprawowana o północy w kalwaryjskiej bazylice rozpoczęła świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium. Wcześniej modlono się Godziną Czytań oraz odsłonięto szopkę.

 
Po dojściu procesji liturgicznej do stajenki, został odśpiewany fragment Martyrologium Rzymskiego o czasie i miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa. Następnie kustosz włożył figurę Dzieciątka do żłobu i poświęcił szopkę.

 
W czasie homilii Ojciec Kustosz wskazywał na istotę przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
- W tę świętą noc pójdźmy, Siostry i Bracia, i my do Betlejem, ale nie po to, by zobaczyć szopkę, lecz by do niej wejść, by zobaczyć sercem co się tam wydarzyło. Nie jako widzowie, ale uczestnicy. Nie dla przedstawienia, lecz dla spotkania z Panem, z Maryją, z Józefem, z ludźmi.

 
Odwołując się do słów Ojca Świętego Franciszka z Listu Apostolskiego o znaczeniu i wartości żłóbka, kapłan zwracał uwagę na znaczenie rodziny  w życiu każdego człowieka.
- Patrząc na Świętą Rodzinę w Betlejem uświadamiajmy sobie, jak ważna w życiu każdego dziecka jest rola matki. (…) Ogarnijmy w tę świętą noc naszą myślą i modlitwą wszystkich ojców. Patrząc na Świętą Rodzinę w Betlejem uświadamiajmy sobie, jak ważna w życiu każdego dziecka jest rola ojca.
 
Kustosz mówił, że w dzisiejszych czasach czyha na wierzących pokusa zwątpienia. Rodzi się z nią przekonanie, że losy świata zdają toczyć się tak, jakby Boga nie było, a ich autorem jest wyłącznie człowiek, który decyduje o tym co dobre i złe oraz popycha świat ku lepszej czy gorszej przyszłości.
- Rodząca się z tych doświadczeń niewiara przybiera postać, nie tyle buntu przeciwko Bogu, ile raczej postać zniechęcenia, znużenia, zwątpienia w możliwość spotkania Chrystusa.
 
Kapłan zachęcał, by w sytuacji duchowej rozterki, zagubienia, obrażenia się na Kościół i może kapłana, spojrzeć na betlejemską grotę i przychodzącego Jezusa, jako na znak, że wbrew wszelkim naszym doświadczeniom Bóg jest bliżej, niż nam się wydaje.
- Nasza codzienność bywa jak Betlejem – zabiegane wokół swoich spraw. Zróbmy w niej miejsce dla Boga, który chce na nowo wkroczyć w nasze życie – zakończył ojciec Konrad.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. br. Dawid Bazan OFM