Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

24.10.2020 - SYMPOZJUM NAUKOWE O MIKOŁAJU ZEBRZYDOWSKIM

W sobotę 24 października odbyło się sympozjum naukowe pt. Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci. Z uwagi na sytuację epidemiczną, sympozjum odbyło się w formie online z zachowaniem sanitarnych zasad bezpieczeństwa.

  
Na początku spotkania wszystkich prelegentów oraz uczestników spotkania przywitał o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium.
- Jesteśmy dziś naocznymi świadkami, iż dziedzictwo materialne rozszerzyło się przez wieki, powiększyło o dziedzictwo duchowe, co było również zamierzeniem Wojewody Mikołaja. (…) Zależało mu na tym, aby w pięknie natury stworzonej przez Boga i architektury uczynionej ręką człowieka, wzrastał duch ludzki – mówił Kustosz.

   
Sympozjum poprowadził oraz zorganizował od strony logistycznej i merytorycznej o. dr hab. Aleksander Sitnik OFM. W czasie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

 
Dr Patrycja Gąsiorowska (Polska Akademia Nauk w Krakowie): Od Jana do Michała – zarys dziejów rodu Zebrzydowskich – w zastępstwie Pani Profesor rozprawę przeczytał br. mgr Dyzma Dymek OFM.

 
Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum z 1616 roku.

 
Dr hab. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej): Fundacja wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego na rzecz bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (1602).

  
Dr hab. inż. Augustyn Ormanty (Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej): Kalwaria Zebrzydowska - cztery stulecia miasta łączącego sacrum i profanum.

  
Dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Fundacje Mikołaja Zebrzydowskiego w rodowych Zebrzydowicach.

  
Dr Bartłomiej Wołyniec (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Relacje Mikołaja Zebrzydowskiego z jezuitami i karmelitami.

  
Dr Cyprian Janusz Moryc OFM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Zabytki kultu loretańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

    
Ponadto w publikacji zostaną zawarte zaplanowane wcześniej prelekcje:

 
Dr Czesław Gniecki OFM (WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej): Kult Pięciu Braci Męczenników w Prowincji oo. Bernardynów w XVI i XVII w. oraz powstanie kaplicy pod ich wezwaniem w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
Dr Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Galeria rodowa Zebrzydowskich w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 
Organizatorami sympozjum były następujące instytucje: Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referaty wygłoszone w czasie sesji będą opublikowane w formie książkowej.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium