Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

23.06.2019 - PRYMICJE W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

- Stawiaj sobie często to pytanie z dzisiejszej Ewangelii: "Za kogo uważasz Jezusa". Jezusa, który Cię bardzo kocha, który Cię wybrał i który dziś posyła Cię z twoją kapłańską misją, żebyś niósł ludziom radość płynącą z Ewangelii, z tego, że jest przy nas Pan Jezus – mówił o. Konrad Cholewa do o. Maksymina Ferenca, który dzisiaj w bazylice sprawował swoją Mszę świętą prymicyjną.
    
Ojciec Maksymin przyjął wczoraj święcenia prezbiteratu z rąk bpa Janusza Mastalskiego. Dzisiaj przewodniczył Eucharystii, a kazanie wygłosił kustosz sanktuarium.
 
- Bądź uczniem Pana Jezusa i Jego nieś ludziom. Bądź dobrym pasterzem, który nie zważając na przeciwności szuka zawsze owiec, które zaginęły. Pamiętaj, że kapłan jest z ludzi wzięty i dla ludzi postawiony. Nigdy nie ulegaj pokusie, aby się stawiać ponad innych. Pan Jezus dla ludzi jest Przyjacielem i Bratem. A my, kapłani, jesteśmy ustanowieni: „In persona Christi Capitis” – „W osobie Chrystusa Głowy” – mówił kaznodzieja.
 
Na zakończenie Mszy świętej o. Maksymin udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa i podziękował za dar modlitwy. Zwracając się do rektora seminarium dziękował za wychowanie teologiczne. Nie zabrakło słów skierowanych do rodziców, którzy również byli obecni na Eucharystii. Dziękował również miejscowej wspólnocie klasztoru. W Kalwarii Zebrzydowskiej prymicjant odbywał praktyki diakońskie, a po święceniach podejmie posługę w klasztorze w Leżajsku.
  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium