Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

11.06.2020 – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

 

 

    

BÓG ZAMIESZKAŁ W CHLEBIE, BY BYĆ NASZĄ CODZIENNOŚCIĄ

   
Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. Jest Jego sercem i, jak mówi Sobór Watykański II, jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, więc początkiem i końcem, a zarazem najwyższym jego punktem. W Eucharystii sam Bóg staje się najprostszym pokarmem.

    
Przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jest to dzień, który zwykle kojarzymy z procesją do czterech ołtarzy. Jaka treść kryje się za tym, co widzimy? Po co wynosimy Najświętszy Sakrament na ulice naszych miast?

   
Po pierwsze, procesja jest symbolem Kościoła pielgrzymującego. Za Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie idą wierni, a więc jest to publiczne wyznanie prawdy, że nigdy nie wyprzedzamy Mistrza. Chcemy Go słuchać w każdej sytuacji, uznajemy Jego pierwszeństwo, Jego wielkość, wiedzę i wyższość. Towarzyszą nam w tym święci, którzy w swoim życiu poszli za Jezusem, a teraz są dla nas przykładem, dlatego nosimy feretrony z ich figurami.

   
Procesja Bożego Ciała ma bardzo głęboki wymiar. Sam Chrystus wychodzi na ulice naszych miast. Odwiedza domostwa, gospodarstwa, bloki, przechodzi pomiędzy zakładami pracy, jednym słowem, odwiedza naszą codzienność. Jest Emmanuelem, to znaczy, Bogiem z nami, Bogiem, któremu bliska jest codzienność człowieka, jego trud, zmęczenie, problemy, emocje. To wszystko Jezus zna, dlatego odwiedza. Skoro odwiedza, to uświęca. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem, że wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

   
Nasza świętość nie pochodzi od nas samych, naszych poczynań, czy osiągnięć. Nasza świętość jest od Boga, który jest nam bliski. Boga, który zamieszkał w chlebie, by być naszą codziennością.

    
Ulicami Kalwarii Zebrzydowskiej przeszła dzisiaj tradycyjna procesja Bożego Ciała. W tym roku rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył Ks. Wiesław Cygan, proboszcz parafii, w bazylice, a zakończyła przed kościołem parafialnym. Niech publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie będzie tylko dorocznym zwyczajem, ale codziennością i naszym wspólnym katolickim życiem.

  

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium