Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

11.02.2021 - ŚWIATOWY DZIEN CHORYCH – CIERPIENIE ŹRÓDŁEM MOCY DLA KOŚCIOŁA

- Od kiedy na Kalwarii stanął krzyż, każdy cierpiący przychodzi by się na tym Jezusowym krzyżu się wesprzeć, by nie stracić sensu życia, by nie popaść z zobojętnienie – mówił o. Faustyn Kuśnierz OFM podczas Eucharystii w Światowy Dzień Chorych. Mszę świętą w kalwaryjskiej bazylice celebrował o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium.
    
Na modlitwę we wspomnienie NMP z Lourdes przybyli chorzy, którym podczas liturgii udzielono sakramentu namaszczenia.
    
W homilii kaznodzieja przypomniał, że cierpienie od wieków jest jednym z najbardziej podstawowych doświadczeń człowieka. Mówił, że w trudnych doświadczeniach słabości ludzie uciekają się do wiary w moc Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wspomniał słowa św. Jana Pawła II z listu o chrześcijańskim sensie cierpienia - „Salvifici doloris”: Właśnie Was, którzy jesteście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła i ludzkości. W straszliwym zmaganiu się między siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz współczesny świat - niech Wasze cierpienie w jedności z Krzyżem Chrystusa przeważy!
    
Kaznodzieja przypomniał postać i dzieło bł. Hanny Chrzanowskiej, której relikwie znajdują się od niedawna w sanktuarium.
  
- Takich ludzi dzisiaj nam bardzo potrzeba. To są boży ludzie żyjący w świecie, którzy pochylając się nad człowiekiem chorym, cierpiącym, widzą w nim obraz samego Chrystusa. Dziś modlimy się za tych, którzy pracują dla chorych i cierpiących – mówił zakonnik.
    
Na zakończenie zachęcał, by przyjąć sakrament namaszczenia w duchu wiary i miłości do Zbawiciela.
   
- Dawajmy świadectwo w swoim życiu, że cierpienie wcale nie musi oddalić nas od Boga ale może być znakiem zawierzenia Bogu w doli i niedoli życia – zakończył kapłan.
    
Przed Eucharystią wierni, którzy przybyli do sanktuarium, korzystali z sakramentu pokuty oraz modlili się na różańcu. Na zakończenie Mszy św. zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
  

    
o. Tarsycjusz Bukowski OFM  | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium