Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

08.12.2019 - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

MARYJA – WEWNĄTRZ OŚWIETLONA
- Jak Maryja jest obecna u zarania Odkupienia i u samych początków Objawienia, tak samo stoi u początków naszego nawrócenia się do Chrystusa, naszej drogi do świętości i naszego Zbawienia – mówił podczas Mszy świętej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Sylwester Fiećko SAC w kalwaryjskiej bazylice.

 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem przełożonego wadowickiej wspólnoty pallotynów była sprawowana w dzień poświęcony patronce Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP – oo. Bernardynów. Na początku zgromadzonych wiernych, współbraci oraz ks. Sylwestra przywitał kustosz sanktuarium, o. Konrad Cholewa OFM.

 
W czasie homilii pallotyn przytaczając fragmenty z Biblii wskazywał na fundamenty dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Mówił, że przez Maryję przyszedł Chrystus i przez Nią wylewają się na nas wszystkie łaski.
- W Maryi ludzkość znalazła pierwszą oznakę nadziei. W Niej odzyskuje ją każdy mężczyzna i każda kobieta, gdyż jest Ona oświecającym i wskazującym kierunek światłem. Nie ma Ona własnego blasku, blasku, który pochodziłby od Niej samej, lecz ten blask stanowi odbicie Jej i naszego Odkupiciela i Jej przynosi chwałę.

  
Kaznodzieja zwracał uwagę, że kiedy pojawia się Maryja, znaczy, że Pan jest blisko. Powołując się na słowa św. Bernarda, mówił, że Maryja w tym znaczeniu jest gwiazdą zapowiadającą Boga.
- Ta szczególna jasność, którą znajdujemy u Maryi, pochodzi z pełni łaski – zaznaczył.

 
Kapłan zachęcał, by zrobić postanowienie, aby zawsze prosić Niepokalaną o pomoc. Zakończył modlitwą św. Bernarda:
- Jeśli podniosą się wiatry pokus, jeśli zderzysz się z rafami pokusy, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryję. Jeśli w okręt twej duszy uderzą gwałtownie gniew, chciwość lub nieczystość, patrz na Maryję. Jeśli przerażony pamięcią o swoich grzechach, zawstydzony brzydotą twego sumienia, zlękniony na myśl o sądzie zaczynasz się pogrążać w bezdenną otchłań smutku lub w przepaść rozpaczy, pomyśl o Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję. Niechaj Maryja nie schodzi z twoich ust, nie oddala się z twego serca; a żeby uzyskać Jej wstawienniczą pomoc, nie oddalaj się od przykładów Jej cnót. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz; jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać; jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, nie zmęczysz się; jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu.
  
Po Mszy świętej odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której pod przewodnictwem Prowincjała bernardynów – o. Teofila Czarniaka OFM, zakonnicy ponowili poświęcenie Zakonu Maryi Niepokalanej.

  
W południe, w Godzinie Łaski, licznie zgromadzeni pielgrzymi modlili się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem, a przed wieczorną Eucharystią odśpiewano nieszpory.
  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium