Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

06.01.2021 - ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ: BĄDŹCIE ŚWIATŁOŚCIĄ TEGO ŚWIATA!

- Zapatrzeni w najwyższą, jedyną Światłość, chcemy znajdować się i znajdujemy się od chwili chrztu świętego w jej błogosławionym kręgu. Mamy tę światłość przekazywać innym. Takie są dzieje kościoła, nowego Bożego ludu, który jest zjednoczony wokół Chrystusa - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej w Święto Objawienia Pańskiego w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

     
W homilii arcybiskup powiedział, że Żydzi dobrze znali zapowiedź proroka Izajasza. Mieli nadzieję, że synowie Izraela będą się radowali jasnością obecności Emmanuela, a cały świat zostanie ogarnięty blaskiem Najwyższego. Metropolita przypominał, że Epifania jest poświęcona wydarzeniu, gdy do Dzieciątka Jezus przybyli przedstawiciele narodów pogańskich, którzy uznali w Nim zbawiciela świata i Syna Boga. Mędrcy z radością przybyli do Chrystusa, oddali Mu najwyższy pokłon i złożyli dary, które świadczyły o ich wierze. Złoto to symbol władzy królewskiej, kadzidło – czci, a mirra – cierpienia. Mędrcy są wypełnieniem słów Symeona, który powiedział że Jezus jest światłością na oświecenie pogan i chwalą ludu Izraela. Sam Chrystus mówił, że jest światłością świata i kto w niego wierzy, nie zginie.

   

– Zapatrzeni w najwyższą, jedyną Światłość chcemy znajdować się i znajdujemy się od chwili chrztu świętego w jej błogosławionym kręgu. Mamy tę światłość przekazywać innym. Takie są dzieje kościoła, nowego Bożego ludu, który jest zjednoczony wokół Chrystusa – światłości świata, który pokonuje wszelkie granice między ludźmi – powiedział metropolita. Dzieje Kościoła to nieustanne zmaganie się synów światłości z tymi, którzy chcieliby, aby zapanował mrok. Św. Jan pisał w prologu swej Ewangelii, że Chrystus tym, którzy Go przyjęli dał moc, by stali się dziećmi Bożymi.

  
Arcybiskup stwierdził, że w Święto Objawienia Pańskiego błogosławi się kredę i kadzidło, którymi wierni napiszą na drzwiach mieszkań „C+M+B”. Tradycyjnie mówiło się, że te litery oznaczają Mędrców, jednak najbardziej głęboka prawda zawarta w tych literach brzmi: “Christus mansionem benedicat”  – “Niech Chrystus pobłogosławi to mieszkanie”.

  

– Otrzymacie moi drodzy błogosławieństwo pasterskie po to, by zanieść je do swych domów. Oby były one miejscami na kształt domu, który jest wzorem i utęsknieniem chrześcijańskich rodzin, w którym jest Józef, Maryja i Dzieciątko Jezus – wskazał arcybiskup. Zauważył, że przez przyjęcie błogosławieństwa najpiękniej można włączyć się w istotę trzech darów, złożonych Dzieciątku. Złoto będzie symbolizowało miłość serc, kadzidło wskaże, że domy są miejscami modlitwy, a mirra wyrazi gotowość, by być z Chrystusem zawsze, pomimo trudnych doświadczeń.

  

– Łącząc się z Mędrcami ze Wschodu, którzy padli na twarz przed Dzieciątkiem Jezus, bądźcie światłością tego świata – zakończył metropolita.

  

 
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium