Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

06-08.03.2020 - REKOLEKCJE MUZYCZNE

Od piątku do niedzieli odbywały się w sanktuarium Rekolekcje Muzyczne. Uczestniczyło w nich dwanaście osób, które spędzały czas na warsztatach wokalnych, modlitwie Słowem Bożym, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystii. Tematem spotkania były słowa: Tak pięknie mnie stwarzasz – Ps 51.

 
Warsztaty muzyczne podczas rekolekcji prowadziła Maria Krawczyk Ziółkowska. Uczestnicy przygotowywali przez te dni śpiew na niedzielną Eucharystię, podczas której modlili się w bazylice z pielgrzymami.

 
Specyfiką Rekolekcji Muzycznych, które od kilku lat odbywają się przy sanktuarium jest modlitwa muzyką oraz dzielenie się przezywaniem śpiewanych treści. W kameralnym gronie (maksymalnie 15 osób) rekolektanci dzielą się Słowem Bożym oraz uczestniczą w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Każde rekolekcje odbywają się zgodnie z określoną tematyką.