Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

04.09.2021 – PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Kalwaria ma dla nas, pielgrzymów, do zaoferowania nie tylko pobożny spacer, lecz prawdziwą przemianę serca – mówił podczas XVI Pielgrzymki Rzemiosła i Przedsiębiorczości ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie i kapelan Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości podczas Eucharystii w kalwaryjskiej bazylice.

     
Zebranych na modlitwie pielgrzymów, przedstawicieli Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechów Rzemiosł oraz duchownych przywitał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, który powiedział:
- Znowu czujemy się wspólnotą, bo przeżywana radość we wspólnocie ma o wiele większą wartość.

   
Homilię w czasie liturgii wygłosił Ks. Dariusz Raś. Na początku odwołał się do tradycji rzemieślniczych miasta Kalwaria Zebrzydowska i stwierdził, że obok dorobku materialnego Kalwaria posiada głęboką duchowość, którą zawdzięcza istniejącemu tutaj sanktuarium.
- Cieszę się, że rzemiosło, nie tylko Małopolski, może uczynić swój pobyt szczęśliwym, wchodząc na Kalwarię i rozważać przystanki Bożych tajemnic.
   
Kapłan odwołał się do wizyty Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kalwarii i przypomniał, że siła Prymasa była budowana siłą Maryi oraz "u Maryi i przez Maryję zdobywana".
- Kalwaria również ofiaruje osobę Jezusa Chrystusa. To On jest osnową tych wzgórz i dolin. Tutaj Maryja prowadzi zawsze do swego Syna, który cicho spogląda z Jej ramion w świętym obrazie. To On zbawia. To na Jego słowo budowano tutaj ołtarze, konfesjonały i dróżki - powiedział i zaznaczył, że "Kalwaria ma do zaoferowania nie tylko pobożny spacer, lecz prawdziwą przemianę serca".

  

Kapłan zachęcał, by powrócić do „słuchania innych i umiejętnego mówienia” oraz wzajemnego szacunku.
- Nie przybywajmy do miejsca świętego, Eucharystii Jezusa Chrystusa, bez konkretnej przemiany serc. Może mamy po modlitwie i wyciszeniu komuś dziś jeszcze powiedzieć: przepraszam, proszę, dziękuję? To ma nam do powiedzenia Kalwaria Jezusa Chrystusa – apelował duchowny.
  
Na koniec kaznodzieja przytoczył różne modlitwy mszalne mówiące o potrzebie przemiany i otwarcia na łaskę Bożą, aby „została usunięta wszelka przeszkoda na drodze do zgody i aby Kościół jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i pokoju".

  
Po Mszy świętej przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przed cudownym obrazem Matki Bożej złożyli kwiaty, które są symbolem zawierzenia swojego życia i pracy Matce Boga.

 

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium