Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

03.07.2020 - Zakończenie Kapituły Prowincjalnej OO. Bernardynów

Zakończyła się dzisiaj (03.07.2020) Kapituła Prowincjalna naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Trwała ona w naszym Sanktuarium od poniedziałku 29 czerwca.

  
Piąty, ostatni dzień Kapituły zawierał w sobie dwie końcowe sesje ustawodawcze, na których zatwierdzony jednogłośnie został Projekt życia Prowincji. Dokument zawiera liczne szczegółowe zalecenia i normy, które wyznaczać będą kierunek naszych dążeń przez najbliższe 3 lata. Bracia kapitulni zatwierdzili również Program Formacji Ciągłej, treść Listu do braci Prowincji oraz podjęli decyzje w pozostałych, zgłoszonych sprawach.
Kapitułę zakończyła uroczysta Msza św. o św. Bernardynie ze Sieny, sprawowana w samo południe w kalwaryjskiej bazylice. Przewodniczył jej Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. W trakcie całej Kapituły, jak również tej zamykającej obrady Eucharystii, obecne były relikwie św. Szymona z Lipnicy, naszego szczególnego Patrona na czas epidemii.

  
Prowincjał w wygłoszonej homilii odwołał się do pierwszego czytania z Listu do Efezjan, gdzie św. Paweł prezentuje alegorię o budowaniu.
- Budowanie jest trudną i żmudną pracą. (…) Nie tylko ukończenie budowy jest ważne, ale cały proces budowania uświęca i powoduje, że budowniczowie wzrastają w cnocie, świętości i braterstwie. Jedną rzecz podkreśla św. Paweł, że tych kamieni, z których powstaje budowla jest wiele. Jednak one wszystkie muszą się oprzeć na ty najważniejszym – na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. On ma być w centrum naszego życia i naszego posługiwania.

   
Dalej Ojciec Prowincjał odwołał się do doświadczenia Patrona dnia, św. Tomasza Apostoła. Stwierdził, że jego spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem i zbudowana na tym gruncie wiara wpisuje się w nasz franciszkański charyzmat. Św. Franciszek był nieustannie zapatrzony i zakochany w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
- Jest ponad osiem wieków historii naszego Zakonu i ponad pięć wieków historii naszej Prowincji. Każdy z nas dokłada swój kamyczek do tej budowli. Równocześnie każdy z nas jest kamyczkiem w tej wielkiej budowli. W czasie tej Kapituły Prowincjalnej pochylaliśmy się nad tym wszystkim, co jest ważne w naszym życiu. Zadawaliśmy sobie pytania: Jak w dzisiejszym świecie możemy się odnaleźć? Jak mamy być czytelnym znakiem dla tych wszystkich, którzy przychodzą do naszych kościołów? Te wszystkie pytania dotyczą procesu budowania: Jak mamy budować, aby ta budowla naszej Prowincji, naszego Zakonu, naszego życia, była czytelnym znakiem Jezusa? I drugie ważne pytanie: Co czynić, aby w tym procesie budowania nasze wspólnoty pomagały nam samym wzrastać w szczęściu i podtrzymywać w sobie ten ogień powołania, którym żyliśmy w pierwszych dniach naszego zakonnego życia?

  
- Dziękuję Wszechmogącemu Bogu za ten czas, który nam dał. Dziękuję Panu za każdego z Was, za Wasze dary, za Waszą miłość do Zakonu. Proszę Was o jedno – gdy wrócicie do Waszych klasztorów, bądźcie ambasadorami wzrostu i budowania naszej zakonnej Prowincji.

   
Po homilii nowo wybrani Definitorzy złożyli Wyznanie wiary i przysięgę przy obejmowaniu każdego kościelnego urzędu – m.in. zachowania jedności z Kościołem, wierności depozytowi wiary i starannego wypełniania obowiązków.

   
Eucharystię zakończył akt zawierzenia Prowincji Matce Bożej Kalwaryjskiej przed Jej cudownym wizerunkiem.

 

o. Alojzy Garbarz OFM | Biuro Prasowe Prowincji

Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium