Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

03.05.2020 – ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

- Bóg troszczy się o swój Kościół, ale powołanie to zawsze spotkanie dwóch wolności. To tajemnica wzywającego Boga i tajemnica wolności człowieka, a więc wolność powołującego i wolność odpowiadającego – mówił w Niedzielę Dobrego Pasterza o. Faustyn Kuśnierz OFM, Prowincjalny Referent ds. Powołań. Podczas 57. Światowego Dnia Modlitw o Powołania w kalwaryjskiej bazylice modlono się za powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele.

  

 
Podczas homilii, które ojciec Faustyn głosił każdej Mszy świętej w bazylice, wychodząc od obrazu Dobrego Pasterza z dzisiejszej Ewangelii, mówił:
- Jezus jest nazwany Dobrym Pasterzem, ponieważ jest przeciwieństwem tych pasterzy, których Ewangelia nazywa złodziejami i rozbójnikami. (…) Co jest cechą Dobrego Pasterza? Dobry Pasterz oddaje życie za swoje owce i zna je po imieniu. On zna nasze wnętrze lepiej niż my sami. Zna nas „po imieniu” to znaczy jako osoby niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, jako osoby wyjątkowe. Tak patrzy na nas Jezus.
   
Następnie przywołał słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej w 1979 r.: „…Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, by modlili się za jednego z kalwaryjskich pielgrzymów, którego Chrystus wezwał tymi samymi słowami co Szymona Piotra. Wezwał go poniekąd z tych wzgórz i powiedział: Paś baranki moje, paś owce moje.”
   
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że źródłem powołań w Kościele jest Bóg.
- Dziś dużo mówi się o braku powołań kapłańskich i zakonnych. (…) Myślę, że sytuacja jest bardzo złożona, a odpowiedź na to leży w ogólnej sytuacji w jakiej znalazł się dzisiaj świat, rodzina i człowiek jako taki.
  
Przypomniał słowa papieża seniora Benedykta XVI, który mówił, że kapłaństwo nie może być traktowane, jako realizowanie siebie i szukanie dla siebie miejsca w społeczeństwie, lub jako awans społeczny. Benedykt XVI przypominał wtedy, że w słowie wdzierać się  można się doszukać obrazu karierowiczostwa.
- Osobiście jestem przekonany, że Bóg powołuje także dziś wielu młodych ludzi. Trzeba wspierać ich modlitwą i dobrym słowem, by nie zagłuszali w sobie Bożego głosu, by z odwagą podjęli trud rozeznania swojej drogi życia, dlatego dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza i cały tydzień modlitw w intencji powołań.
     
Ojciec Faustyn zachęcił młodych, by nie bali się podjęcia drogi powołania kapłańskiego lub zakonnego. Także nasza Prowincja zakonna zaprasza młodych do życia w klasztorze jako kapłan lub brat zakonny.

 

 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

 


radycy