Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

03.04.2021 - W SERCU BOGA KAŻDY CZŁOWIEK MA SWOJE MIEJSCE NA WIEKI – WIGILIA PASCHALNA W BAZYLICE KALWARYJSKIEJ

  

       

   

 - Wydarzenia Triduum Paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa potwierdzają, iż w sercu Boga każdy człowiek ma swoje miejsce na wieki – mówił o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium podczas liturgii Wigilii Paschalnej w bazylice kalwaryjskiej.
    
W czasie celebracji odczytano osiem czytań oraz Ewangelię, po której przewodniczący liturgii wygłosił homilię.
    
Na początku kapłan odniósł się do „wielkiego bogactwa treści Słowa Bożego”, które niesie dzisiejsza liturgia. Mówił, że „w Wigilię Paschalną wędrowanie drogami Pisma Świętego nie bez powodu rozpoczyna się opowiadaniem o stworzeniu. Ten opis to nie tylko relacja o początku rzeczy, o przebiegu powstania kosmosu i człowieka, ale odniesienie do jednej z najważniejszych prawd wiary, która mówi, że początkiem, a zarazem kresem wszystkiego, jest Pan Bóg”. Przypominając historię wiary Abrahama, zwracał uwagę, że zawsze towarzyszyło mu słuchanie Boga.
   
- Cudowne przejście przez Morze Czerwone ostatecznie oddzieliło uciekających z niewoli egipskiej Izraelitów od zagrożeń ze strony faraona – zaznaczył zakonnik i przypomniał, że opis jest zapowiedzią „ocalającej od śmierci wiecznej wody chrztu świętego”, dzięki której człowiek może „dojść do prawdziwej ziemi obiecanej, życia wiecznego z Bogiem”. Według kaznodziei to niezatarte znamię chrztu jest dowodem, że nawet ci, którzy rezygnują z wyznawania wiary nie spotkają się z odrzuceniem ze strony Boga. Bóg nie odwołuje swojego przymierza.
   
- Cała droga Starego Testamentu, którą przeszła ludzkość od stworzenia świata, znajduje swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. Jego zmartwychwstanie jest nowym początkiem – mówił kustosz i dodał, że dzięki temu niedziela stałą się „pierwszym dniem całego nowego ładu, Nowego Przymierza, początkiem obecności żywego Boga wśród ludzi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
   
Ojciec Konrad przypomniał słowa kardynała Ratzingera: „W momencie pochówku Jezusa cmentarz staje się ogrodem, ogrodem, z którego wyrzucony został Adam, gdy porzucił pełnię życia, swego Stwórcę. Grób w ogrodzie jest symbolem tego, że panowanie śmierci ma się zakończyć”.
   
- My także stajemy niejednokrotnie w rzeczywistości cmentarza, na którym znajdują się groby naszych bliskich, ale także nasze osobiste groby duchowe, doświadczone grzechem, nieposłuszeństwem Bogu, groby opanowane lękiem i strachem o siebie, o rodzinę, o przyszłość, o pracę, o zdrowie, o dzieci. Także i te cmentarze mogą zamienić się w ogród, w którym wyrosną przepiękne kwiaty nadziei, radości, nowej szansy, przebaczenia, miłości – mówił.
    
Na zakończenie kapłan zachęcał, by na ponownie uwierzyć w nieograniczoną miłość Boga do człowieka.
  
- Dziś wielu ludzi w świecie, w naszej Ojczyźnie, może także w naszych rodzinach, uwierzyło w to, że Bóg ich nie kocha, że ich zostawił. Zanieśmy im słowo nadziei i zapewnienie, że wydarzenia Triduum Paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa potwierdzają, iż w sercu Boga każdy człowiek ma swoje miejsce na wieki – zaapelował kustosz.
             

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium