Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2019

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

  
  
DRODZY PRZYJACIELE 
KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM!  
 

 

NIECHAJ ZABRZMIĄ DZWONY GŁOSZĄCE ZBAWIENIE, BO KRÓL TAK WIELKI ODNOSI ZWYCIĘSTWO.
RADUJ SIĘ ZIEMIO! POCZUJ, ŻE WOLNA JESTEŚ OD MROKU CO ŚWIAT OKRYWA!
NIE MA SIOSTRY I BRACIA PIĘKNIEJSZEGO I BARDZIEJ RADOSNEGO ORĘDZIA, OD ORĘDZIA PASCHALNEGO.
CHRYSTUS UMĘCZONY, UKRZYŻOWANY, ZABITY - POKONAŁ ŚMIERĆ, GRZECH, PIEKŁO I SZATANA. ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
 
SIOSTRY I BRACIA, KOBIETY NIE ZNALAZŁY W GROBIE CIAŁA JEZUSA,BO SZUKAŁY GO TAM, GDZIE JEST ŚMIERĆ,
A JEZUS JEST ZAWSZE TAM, GDZIE JEST ŻYCIE.
NIECH PRZESŁANIEM WIELKANOCNEGO PORANKA BĘDZIE TA JEDNA PRAWDA: JEZUSA NIE MA TAM, GDZIE NIE MA ŻYCIA.
CODZIENNOŚĆ BEZ ŻYJĄCEGO JEZUSA JEST JAK GRÓB!!!
CODZIENNOŚĆ BEZ JEZUSA JEST CODZIENNOŚCIĄ BEZ ŻYCIA. BO ON JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.
ON DAJE SIŁĘ, ON USPOSABIA DO ZGODY, ON Z WIN OBMYWA, ON UMARŁ ZA MNIE I ZA CIEBIE,
ON POKONAŁ ŚMIERĆ I ON DAJE ŻYCIE WIECZNE.
 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
NIECH KAŻDE SPOTKANIE Z NIM WNOSI W NASZE ŻYCIE POKÓJ, NIECH DAJE NADZIEJĘ I UMACNIA NAS W JEDNOŚCI.
 
 
Z darem modlitwy na Kalwarii
Wspólnota OO. Bernardynów
WIELKANOC 2019