Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

Wy się nie bójcie. Ja wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa.

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.

Podejdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, i zaraz idźcie,

powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i właśnie udaje się

przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie” (Mt 28, 5-7)

  
 
DRODZY PRZYJACIELE
KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM!  

OTO PO RAZ KOLEJNY OGARNIA NAS ŚWIATŁO NADZIEI
I BEZGRANICZNA RADOŚĆ WIELKANOCNEGO PORANKA,
BO GRÓB UMIŁOWANEGO MISTRZA JEST PUSTY!
Z POLSKIEJ JEROZOLIMY GŁOSIMY WAM DOBRĄ NOWINĘ O TYM,
ŻE JEZUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ, NOC I CIEMNOŚĆ GRZECHU,
POKONAŁ SIŁY ZŁA I PRZEZ SWOJĄ MĘKĘ NA KRZYŻU OBDARZYŁ
ZBAWIENIEM WSZYSTKICH LUDZI.
ODTĄD KRZYŻ NIE JEST JUŻ ZNAKIEM HAŃBY,
ALE MIŁOŚCI BEZ KOŃCA, KTÓRA DAJE NAM OCALENIE.
NIECH RADOSNA PRAWDA O ZMARTWYCHWSTAŁYM BĘDZIE TREŚCIĄ WASZEJ NADZIEI.
NIECH PODNOSI WAS W CHWILACH ZWĄTPIENIA I UMACNIA W TRUDACH CODZIENNOŚCI.
NIECH BĘDZIE ŚWIATŁEM NA WASZYCH DROGACH ORAZ ŹRÓDŁEM NIEZACHWIANEJ ODWAGI I MOCY.
NIEŚMY RADOŚĆ ŚWIADKÓW PUSTEGO GROBU WSZYSTKIM SPRAGNIONYM MIŁOŚCI, SMUTNYM I ZROZPACZONYM.
NIE LĘKAJMY SIĘ ZANURZYĆ W TEJ RADOŚCI!NIECH NAS OBMYWA I OCZYSZCZA!
NIECH ODNAWIA NASZĄ NADZIEJĘ I NAPEŁNIA NIEZNISZCZALNĄ, ŻYCIODAJNĄ SIŁĄ DOBRA, POJEDNANIA I POKOJU!
NIECH W NIESPOKOJNYM I PODZIELONYM ŚWIECIE NIE MILKNIE W NASZYCH SERCACH I NA NASZYCH USTACH
ORĘDZIE POKOJU I NADZIEI!
CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Z DAREM MODLITWY PRZY PUSTYM GROBIE CHRYSTUSA NA KALWARII
W IMIENIU OJCÓW I BRACI BERNARDYNÓW
- OPIEKUNÓW KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM
O. AZARIASZ JACEK HESS, KUSTOSZ
WIELKANOC 2017