Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

IV Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2017

1. Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Radości. To również liturgiczne Wspomnienie Dobrego Łotra i Dzień Modlitw za Więźniów.
 
2. W Wielkim Poście zapraszamy na
tradycyjne Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej:
- we czwartki - w Piwnicy Domu Kajfasza, a w piątki – w kościele III Upadku o godz. 6.30 Msza św. z kazaniem pasyjnym i Gorzkie Żale;
- w niedziele - w bazylice po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po Mszy św. o godz. 13.00 Droga Krzyżowa;
- przez cały Wielki Post (od poniedziałku do soboty) w bazylice odprawiamy Drogę Krzyżową po Mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Niepokalanego Poczęcia. Zapraszamy także na codzienny różaniec, który odmawiamy wspólnie w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej o godz. 16.30. Spowiedź w naszej bazylice codziennie od godz. 6.00 do zakończenia ostatniej Mszy św. wieczornej. Niech czas konkretnych postanowień i udział w nabożeństwach oraz dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Św., pomogą spotykać Pana Boga w naszej codzienności.
 
3. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy przeżywać I sobotę miesiąca. Tego dnia tj. 1 kwietnia spotkamy się na Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu NMP, do którego wzywała w Fatimie Matka Boża mówiąc: „Widzieliście piekło, do któ-rego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam po-wiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. Nabożeństwo rozpoczniemy Mszą św. z okolicznościowym kazaniem o godz. 17.00. Po Mszy św. wspólna Modlitwa różańcowa, dlatego o godz. 16.30 odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W tym roku przypada 100-lecie maryjnych objawień w Fatimie. Odpowiedzią na apel i zaproszenie zatroskanej Matki niech będzie nasza obecność, pokuta i wspólna modlitwa. Serdecznie zapraszamy!

4. W przyszłą niedzielę 02.04. przypada 12 rocznica odejścia do Domu Ojca Św. Jana Pawła II, największego spośród Kalwaryjskich Pielgrzymów. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II, któremu Kalwaria była szczególnie droga i bliska. Przypominamy również, że w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu znajdują się na stałe relikwie Jego krwi. Przez całą niedzielę udostępniony będzie dla wiernych Pokój Papieski, w którym Jan Paweł II odpoczywał podczas pobytu w Kalwarii 19.08.2002 r.
W tym dniu odbędzie się promocja książki pt. „Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie”, której autorem jest przebywający od blisko 30 lat w Ziemi Św. nasz Współbrat O. Stanisław Narcyz Klimas. Przez całą niedzielę będzie on głosił okolicznościowe kazania, a po Mszach św. będzie można nabyć tę wartościową monografię o najświętszym miejscu Chrześcijaństwa.      

5. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i dekorację bazyliki, które składacie do skarbony przy krzyżu adoracyjnym.

6. Z okazji 100 rocznicy objawień maryjnych w Fatimie Sanktuarium Kalwaryjskie w dniach 21-28.10.2017 r., organizuje pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpanii. Program pielgrzymki obejmuje m.in. nawiedzenie Fatimy i Santiago de Compostela. Szczegółowe informacje u Br. Mateusza w zakrystii oraz na tablicy ogłoszeń.

7. Urząd Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska informuje, iż odbywa się nabór wniosków o udział w finansowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie Regionalnym Programie Operacyjnym 2017-2020, który pozwoli uzyskać dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na kotły węglowe lub kotły ogrzewane gazem o wyższej sprawności i niższej emisji zanieczyszczeń do powietrza. W Programie mogą uczestniczyć ci, którzy dokonają termomodernizacji budynku lub posiadają ztermomodernizowany budynek. Z ofertą i wytycznymi Programu można się zapoznać na stronie Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska pod zakładką RPO. Tam też można pobrać wniosek do wypełnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4.

8. Matce Bożej Kalwaryjskiej, zawierzajmy naszą Ojczyznę, Rodziny, Chorych i Cierpiących, Pielgrzymów dnia dzisiejszego, spowiedników i rekolekcjonistów, więźniów, oraz tych którzy prosili nas o modlitwę: Pod Twoją Obronę…

Masz pytania odnośnie artykułu? Napisz do nas.