Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

28.04.2017 - Zakończenie KAPITUŁY OO. BERNARDYNÓW W KALWARII ZEB.

W piątek - 28.04.2017 - zakończyła się (trwająca od poniedziałku - 24.04.2017) Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów (Prowincja Niepokalnego Poczęcia Najśw. Maryi Panny OFM). Odbywała się ona w Sanktuarium kalwaryjskim, a towarzyszyło jej hasło: "Idźcie i głoście".

Celem Kapituły, której przewodniczył O. Ezdrasz Biesok, była refleksja nad formą naszego życia jako Braci Mniejszych. W czasie jej trwania dokonano także wyboru nowego Zarządu naszej Prowincji. Ministrem Prowincjalnym został O. Teofil Czarniak, jego wikariuszem - O.  Gwidon Hensel. W skład Zarządu Prowincji weszli również: O.  Izydor Wróbel, O. Nikodem Sobczyński, O. Egidiusz Włodarczyk, O. Klaudiusz Baran oraz O. Konrad Cholewa.

Kapitułę zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Abpa Marka Jędraszewskiego, podczas której Bracia kapitulni dziękowali za owoce kilkudniowych obrad, spotkań i modlitw. W homilii do nich skierowanej Pasterz Archideciezji krakowskiej podkreślał, że szczególnym przesłaniem i zadaniem dla zakonu braci mniejszych w Kościele i świecie współczesnym winno być dbanie o wewnętrzną jedność oraz pokora.Bogu niech będą dzięki!

Maryjo Niepokalanie Poczęta - módl się za nami!