Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

27–28.04.2019 - PIELGRZYMKA HARCERZY DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Harcerz nigdy nie dzieli, harcerz zawsze łączy.

 
W sobotę do kalwaryjskiego sanktuarium przybyli harcerze z Krakowskiej Chorągwi ZHP. Młodzi wraz ze swoimi opiekunami i duszpasterzami modlili się o wierność przyrzeczeniu harcerskiemu i dojście do świętości. Wieczornej Eucharystii w sobotę przewodniczył bp Janusz Mastalski.

 

W homilii, odwołując się do przeżywanej Oktawy wielkanocnej zachęcał, by harcerze przeżywając ten okres, wyszli z niego piękniejsi. Następnie podał zasadę trzech „s”, które są wymiarami miłosierdzia. Pierwszym z nich jest szacunek dla innych.

- Pamiętacie, Jezus mówił „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Ten szacunek dla innych, to troska o drugiego. Szacunek dla innych to również cierpliwość. Ale jeśli mówimy o szacunku dla innych, to miłosierdzie powinno być szczególnie widoczne w domu.

 
Według biskupa ma ono polegać na dbaniu o dobrą atmosferę i szacunek dla domowników. Drugim wymiarem miłosierdzia jest samowychowanie.

– „Kto w drobnych rzeczach jest wierny, w wielkich będzie wierny". Czy młody człowiek potrzebuje takiego samowychowania w obecnych czasach? Absolutnie tak! Harcerz to taki człowiek, który zawsze wychodzi z dobrocią do innych, ale żeby tak było, musi sobie sam stawiać wymagania.

 
Trzecim wymiarem miłosierdzia jest służba.
- Pan Jezus powiedział: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" - służba, a zatem bycie dla czegoś i dla kogoś – przekonywał biskup.

 
W prawidłowej postawie harcerza, według kaznodziei trzeba mieć też trzy cechy: wrażliwość, dyspozycyjność i ofiarność.
- Harcerz nigdy nie oblicza, czy mu się to opłaca, czy nie. Harcerz zapomni o sobie.

 
Biskup zakończył słowami św. Jana Pawła II, który życzył, by prawo harcerskie i zwięzłe ‘czuwaj’ pozostało słowem wywoławczym dla tego, co jest dobre i szlachetne.

 
Harcerze przybyli w pielgrzymce do sanktuarium czwarty raz. O godz. 9.00 wyszli z Wadowic i na Kalwarii zostali przywitani tuż po 15.00. W czasie dwudniowego pobytu w Kalwarii wzięli udział w grze terenowej, warsztatach „w kręgu ikon”, zajęciach „Dzieło Pomocy Ojca Pio”, wspólnym ognisku i modlitwie. W niedzielę wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w kościele Trzeciego Upadku Pana Jezusa na Dróżkach. Jak zaznaczyli organizatorzy, trud wędrówki, interesujące warsztaty, wspólna i indywidualna modlitwa oraz niezapomniane przeżycia w harcerskim gronie to tylko niektóre cechy Pielgrzymki ZHP Chorągwi Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek  Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium