Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

25.04.2017 - WYBRANO NOWY ZARZĄD PROWINCJI OO. Bernardynów

We wtorek - 25.04.2017 - Kapituła Prowincjalna OO. Bernardynów (Prowincja Niepokalnego Poczęcia Najśw. Maryi Panny OFM), obradująca w Kalwarii Zeb. pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego, O. Ezdrasza Biesoka, wybrała nowego Ministra Prowincjalnego oraz Zarząd Prowincji.
 
Ministrem Prowincjalnym został O. Teofil Czarniak.
Jego wikariuszem został O.  Gwidon Hensel

W skład Zarządu Prowincji weszli również: O.  Izydor Wróbel, O. Nikodem Sobczyński, O. Egidiusz Włodarczyk, O. Klaudiusz Baran oraz O. Konrad Cholewa.

Nowy prowincjał ma 43 lata, wiele lat pracował jako misjonarz.
O. Teofil Czarniak OFM pochodzi z Bugaja, miejscowości sąsiadującej z Kalwarią Zebrzydowską, leżącej na terenie kalwaryjskich dróżek. Ma 43 lata. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1995 r., śluby wieczyste złożył w 2000 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r.
Po święceniach pracował w Katolickim Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, prowadzonym przez ojców bernardynów.
Po 3 latach zdecydował się wyjechać na misje. Po odbytych kursach, misyjnym w Belgii i językowym w Irlandii, udał się do Ugandy, gdzie spędził 9 lat. Jak sam wspominał: „jako młody misjonarz byłem podekscytowany dokonywaniem ogromnych zmian w życiu ludzi, którym służyłem, ale w rzeczywistości to oni zmienili moje życie”.
Do Polski wrócił w 2015 r. i podjął posługę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego MUTIMA. Rok później, z nominacji generała Zakonu Braci Mniejszych, o. Michaela Perry, został dyrektorem Generalnego Sekretariatu Misji Franciszkańskich (The General Secretariat of the Franciscan Missions) w Waterford (stan Wisconsin) w USA.

Nowowybranemu Ministrowi Prowincjalnemu i całemu Zarządowi życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Kalwaryjskiej Matki Miłosierdzia.