Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

22-23.04.2017 - II Harcerska Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 22-23.04.2017 odbyła się pod hasłem „Idź odważnie ku świętości” II Harcerska Pielgrzymka do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W programie znalazła się piesza wędrówka, nocna lub dzienna, harcerzy do Kalwarii, warsztaty i wspólna modlitwa. Mszy św. dla harcerskich pielgrzymów przewodniczył w niedzielę O. bp Damian Muskus OFM.

Służba z miłości do drugiego nie jest wypełnieniem wolnego czasu, formą samodoskonalenia, ale istotą życia – mówił bp Damian Muskus OFM. W homilii nawiązał on do hasła harcerskiej pielgrzymki, zaznaczając, że odwaga w dążeniu do świętości przejawia się na różne sposoby. „Egipscy męczennicy ostatniej Niedzieli Palmowej, prześladowani chrześcijanie Bliskiego Wschodu i wielu innych zakątków ziemi, mówią nam, że wiara wiąże się z heroizmem. Nasza polska rzeczywistość nie wymaga świadectwa przelania krwi z miłości do Jezusa. W czym więc nade wszystko przejawia się odwaga dążenia do świętości?” – zapytywał.

Według niego, odwaga chrześcijańska wyraża się „w gestach stanowczego sprzeciwu wobec przypadków naruszania godności człowieka, kwestionowania praw najsłabszych, wykluczonych i chorych”, a także „w bezkompromisowym pójściu pod prąd egoistycznej kultury przyjemności, kariery i powierzchownych rozrywek, które zagłuszają prawdziwe pragnienia i tęsknoty serca, kierując je ku ich namiastkom”.

Największym jednak, zdaniem hierarchy, przejawem odwagi w dążeniu do świętości jest dotknięcie przebitego boku Jezusa i świadomość, że bez Niego człowiek sobie nie poradzi. „Największą odwagą jest przyznanie się do słabości i lęków i oddanie ich Zmartwychwstałemu. Odwagi wymaga szczere i głośne wyznanie: Pan mój i Bóg mój!” – podkreślał.

Kaznodzieja zauważył, że obchodzona dziś tajemnica Bożego Miłosierdzia objawia się ze szczególną mocą na kalwaryjskim wzgórzu, oplecionym dróżkami Pana Jezusa i Jego współcierpiącej Matki. „To właśnie tutaj, jak Tomasz, spotykamy się z Jezusem, często wątpiący, zniechęceni i zagubieni, i dotykamy Jego ran, w których ukrył nasze słabości i grzechy. Tu możemy stanąć w prawdzie przed Nim, cierpiącym, ale również zmartwychwstałym z miłości do nas, Tu wreszcie, u stóp Jego i naszej Matki, uczymy się, jak to wyznanie wiary i miłości przekuć w konkret codziennego życia” – mówił biskup.

„Jezus Miłosierny bierze nasze serca w swoje przebite dłonie i przemienia je, czyniąc zdolnymi do miłości i ofiary dla drugiego człowieka. Z Nim i dzięki Niemu możemy służyć aż do końca, w prawdzie i z bezinteresowną hojnością, bo służba z miłości do drugiego nie jest dodatkiem do życia, wypełnieniem wolnego czasu, formą samodoskonalenia, ale istotą życia” – mówił.


W tym roku harcerskie pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej miało charakter promienisty. Organizatorzy zaproponowali drużynom kilkadziesiąt pieszych tras dziennych i nocnych. Najdłuższe z tras dziennych rozpoczynały się w podkrakowskich Mogilanach i Suchej Beskidzkiej (27 km). Najkrótsze liczyły 11 km i rozpoczynały się w Sułkowicach i Sosnowicach.

Po raz pierwszy harcerze wędrowali do Kalwarii w ubiegłym roku i było to dla nich duchowe przygotowanie do posługi wolontariuszy pełnionej w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Pielgrzymka odbywa się w dniu św. Jerzego, który jest patronem harcerzy.