Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

19.10.2019 - XXVII PIELGRZYMKA DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

- Kościół widzi w trzeźwości jeden z podstawowych warunków dobrego i godnego życia prowadzącego do zbawienia – mówił podczas 27. Pielgrzymki Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Pątnicy wzięli udział w drodze krzyżowej na dróżkach i uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa.  

 

W imieniu stróżów sanktuarium zebranych pielgrzymów przywitał o. Micheasz Okoński OFM, wikariusz kalwaryjskiego konwentu.

 

Biskup na początku homilii przypomniał wydarzenia sprzed lat: wybór na Stolicę Apostolską kardynała Karola Wojtyły, pielgrzymki papieża do Polski, a także modlitwę  przed cudownym obrazem NMP Kalwaryjskiej w czasie ostatniej wizyty. Mówił, że kiedy dzisiaj wierni przybywają do Kalwarii, należy przypomnieć sobie, iż papież prosił, by przeciwstawiać się wszystkiemu, co zagraża ludzkiej godności.

 
Kaznodzieja stwierdził, że w dzisiejszym świecie zagubienie człowieka jest potęgowane przez zewnętrzne struktury zła.
- Wiele osób i środowisk gromadzi majątek i zwiększa wpływy wykorzystując ludzkie słabości. W mediach przez reklamę, przez lansowanie hedonistycznej, konsumpcyjnej mentalności utrwala się postawy i zachowania, które są dla człowieka krańcowo niebezpieczne – zwrócił uwagę biskup.

 
Ksiądz Biskup zachęcał, by stawić opór stylowi życia, który prowadzi do uzależnień. Prosił, by przeciwstawiać się sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Przypomniał, że młody Karol Wojtyła był członkiem Koła Abstynenckiego w Wadowicach:
- A zatem od najmłodszych lat przyszły wielki papież i święty wskazywał, że podstawą troski o trzeźwość jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie, osobiste świadectwo abstynencji – stwierdził kaznodzieja.

 
Dalej mówił, że potrzeba ludzi, którzy jak św. Jan Paweł II z odwaga i entuzjazmem będą pokazywać piękno świętego życia i chrześcijańskiej wolności.
- Troska o trzeźwość to troska o sprawy najważniejsze, dlatego musimy ją podjąć solidarnie z poczuciem odpowiedzialności. Odpowiedzialni za naród muszą wiedzieć, że na alkoholu nie zbudują silnej i zdrowej Polski. Alkohol nie zapewni nam dobrobytu, ani poważania wśród innych narodów.

 

Na zakończenie biskup zachęcał, by wszystkie sprawy związane z troską o trzeźwość oddać Matce Bożej i zwrócił się do Maryi:
- Wszystkie sprawy naszego życia, nasze troski i marzenia zawierzamy Tobie, Maryjo, powtarzając przejmujące słowa Ojca Świętego wypowiedziane właśnie tutaj, w Twoim sanktuarium, w Kalwarii Zebrzydowskiej: (…) Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu, wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości, wejrzyj, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Amen.

 
Po południu w auli WSD OO. Bernardynów odbyły się otwarte mityngi AA i Al-anon.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot.: br. Zacheusz Rąpała OFM