Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

17.03.2017 - Jerozolima: spotkanie polskich pielgrzymów z kustoszem Ziemi Świętej

Pielgrzymi z Kalwarii Zebrzydowskiej, wraz z Ks. kard. Stanisławem Dziwiszem i Ks. bp. Kazimierzem Górnym, odwiedzili kustosza Ziemi Świętej, by podziękować franciszkanom za opiekę nad miejscami świętymi. W tym roku mija 800 lat od rozpoczęcia misji braci mniejszych w ojczyźnie Chrystusa.

O. Francesco Patton OFM przyjął polskich pielgrzymów w klasztorze Najświętszego Zbawiciela, w którym znajduje się siedziba Kustodii Ziemi Świętej. Kard. Stanisław Dziwisz ofiarował mu relikwie krwi św. Jana Pawła II i podziękował za posługę franciszkanów, która polega nie tylko na opiece nad miejscami świętymi, ale także na pracy naukowej, która utrwala i chroni skarby bezcenne dla całej ludzkości. Przyjmując relikwiarz kustosz Ziemi Świętej wyznał, że Jan Paweł II towarzyszył jego młodości i dojrzewaniu w wierze, a dziś – jako święty – jest darzony przez niego szczególną czcią. O. Azariasz Hess OFM ofiarował O. Pattonowi wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej wraz z zaproszeniem do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości odpustowe w sierpniu.

W tym roku mija 800 lat od rozpoczęcia misji braci mniejszych w Ziemi Świętej. Na kapitule generalnej w Asyżu, jeszcze za życia Założyciela zakonu św. Franciszka z Asyżu, podjęta została decyzja o wysłaniu braci na Bliski Wschód. Dwa lata później do Ziemi Świętej udał się św. Franciszek z Asyżu. Działalność misyjna braci została potwierdzona specjalnymi bullami "Gratias agimus" i "Nuper carissimae" 21 listopada 1342 r. przez papieża Klemensa IV. Przez wiele wieków franciszkanie byli jedynym akceptowanym w Ziemi Świętej zakonem Kościoła katolickiego.

„Naszym zadaniem jest łączyć, a nie dzielić” - tak scharakteryzował aktualną misję zakonników w Ziemi Świętej O. Francesco Patton. Symbolem dialogu między chrześcijanami różnych wyznań w Jerozolimie jest według niego odnowienie kaplicy Bożego Grobu, która zostanie uroczyście otwarta 22 marca. Takim znakiem jedności i współpracy będą także święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku obchodzone są wspólnie ze wszystkimi rytami chrześcijańskimi.

„W ten sposób komunikujemy ludzkości nadzieję, która stąd, z miejsca śmierci i zmartwychwstania Jezusa, płynie na cały świat. Bez zmartwychwstania bowiem nadzieja nie byłaby możliwa” - podkreślał O. Kustosz.

Kustodia Ziemi Świętej obejmuje swoim obszarem tereny Bliskiego Wschodu: Izrael, Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię, Liban, Rodos i Cypr. Oficjalnym znakiem Kustodii, rozpoznawalnym na wszystkich budowlach stanowiących jej własność, jest krzyż jerozolimski.

Wielowiekowa historia Kustodii wyznaczana jest kolejnymi, odzyskanymi dla Kościoła, sanktuariami w Ziemi Świętej oraz pracą duszpasterską wśród miejscowych katolików. W ciągu 800 lat 2 tys. z nich poniosło męczeństwo za wiarę. Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej prowadzą parafie i szkoły, organizują pielgrzymki, rozwijają działalność naukową, zwłaszcza dotyczącą Biblii. Kustodia posiada dwa centra naukowe: Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie oraz Franciszkańskie Centrum Studiów o Chrześcijańskim Wschodzie w Kairze. W Jerozolimie istnieje także, założone przez franciszkanów, Chrześcijańskie Centrum Informacyjne, koordynujące działalność związaną z opieką nad przybywającymi do Ziemi Świętej pielgrzymami.  Ważniejszymi klasztorami Kustodii są: klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie, gdzie znajduje się siedziba kustosza i wyższe seminarium, konwent w Betlejem, przy Bazylice Zwiastowania w Nazarecie oraz przy Bazylice Bożego Grobu i w Getsemani.