Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

170 lat Kalwaryjskiej Orkiestry Dętej

W niedzielę 15.10.2017 Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii Zebrzydowskiej świętowała Jubileusz 170-lecia działalności.

O godz. 17.00 w Bazylice Matki Bożej Anielskiej odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium O. Konrada Cholewy, którą sprawowano w intencji żyjących i zmarłych muzyków współtworzących to wyjątkowe dzieło.

Po Eucharystii odbył się krótki jubileuszowy koncert w wykonaniu kalwaryjskiej Orkiestry.

Miejska Orkiestra Dęta Kalwarii Zebrzydowskiej, obchodząca dziś jubileusz 170 lecia istnienia jest jedną z najstarszych amatorskich orkiestr dętych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jako ciekawostkę należy podać fakt, że uznawana nieoficjalnie za najstarszą orkiestrę dętą w Europie - Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni Soli z  Wieliczki - została założona w 1830 roku, czyli tylko 17 lat wcześniej niż powstał pisemny statut sporządzony przez Kustosza kalwaryjskiego klasztoru O. Moslera, gdzie znajdują się zapisy o istnieniu przyklasztornej orkiestry dętej składającej się z kapelmistrza i 18-tu członków. Rok 1847 r., jako rok pierwszej pisemnej wzmianki o kalwaryjskiej orkiestrze, uznany został za moment powstania tej orkiestry, choć ta musiała istnieć już wcześniej. W r. 1671 bowiem Marianna Zebrzydowska, wdowa po Michale Zebrzydowskim, zapisała klasztorowi znaczną sumę pieniędzy na uświetnianie uroczystości pogrzebu i tryumfu Matki Bożej. Zobowiązała również klasztor o postaranie się m.in. o orkiestrę. Trudno przypuszczać, aby klasztor woli fundatorki nie wypełniał. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że orkiestra powstała znacznie wcześniej i być może jest nawet starsza niż orkiestra z Wieliczki.

Cała historia Kalwaryjskiej Orkiestry Dętej jest bardzo bogata i została dobrze udokumentowana w wydanej z okazji 160-cio lecia istnienia orkiestry książce pt. „Dzieje Kalwaryjskiej Orkiestry Dętej",  autorstwa jednego z członków orkiestry. Dziś warto wspomnieć, że pierwszym znanym z imienia i nazwiska kapelmistrzem był mieszkaniec Bugaja kalwaryjskiego - Józef Gasiński, który był wykształconym w armii austriackiej wojskowym muzykiem. Jego ojciec Władysław i żyjący wnuk Wojciech Gasiński byli również kapelmistrzami tej orkiestry. Wkład rodziny Gasińskich w pracę w kalwaryjskiej orkiestrze dętej było ogromny. Ojciec Józef, syn Władysław oraz żyjący wnuk Wojciech prowadzili ją łącznie przez prawie 80-lat. Dzięki zaangażowaniu kolejnych kapelmistrzów orkiestra jedyną przerwę w swojej 170-cio letniej działalności miała w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej ze względu na trudną sytuację lokalową oraz  polityczną kalwaryjska orkiestra z orkiestry przyklasztornej stała się miejską orkiestrą miasta Kalwarii. Jednak nawet w tych trudnych politycznie czasach, jak wspominał ówczesny kapelmistrz orkiestry - św.p. Jan Kłącz, lokalne władze nie sprzeciwiały się zbytnio występom orkiestry na uroczystościach kościelnych.

Od czasów powojennych Kalwaryjska Orkiestra Dęta jest związana z Urzędem miasta Kalwarii, dzieląc swój czas pomiędzy występy związane z uroczystościami państwowymi i kościelnymi. W swojej długiej historii orkiestra miała okazję koncertować w wielu miastach w kraju i za granicą: m.in. w niemieckim Hameln, we Lwowie, w Wiedniu oraz w Lewoczy na Słowacji. Wielkim przeżyciem dla kalwaryjskich muzyków było możliwość witania  i żegnania dwóch kolejnych papieży w Kalwarii podczas ich pielgrzymek do Polski. W 2002 r. orkiestra pod batutą kapelmistrza Mariana Górkiewicza witała i żegnała Papieża Jana Pawła II, a w 2006 pod batutą Karola Piątka grała dla Papieża Benedykta XVI.

W swoim napiętym harmonogramie uroczystości kościelnych i państwowych orkiestra znajduje czas, aby przygotować się i brać udział w konkursach orkiestr dętych. Jednym z ostatnich sukcesów orkiestry jest zajęcie w 2015 r.  III miejsca w konkursie Echo Trombity, który odbył się w Polance Wielkiej. III miejsce dało kalwaryjskiej orkiestrze kwalifikację do małopolskiego finału Echa Trombity w Nowym Sączu, gdzie orkiestra otrzymała wyróżnienie. Wielkim marzeniem orkiestry, które się zrealizowało było powstanie Szkoły muzycznej w Kalwarii. Jej utworzenie napewno zaowocuje w przyszłości rozwojem lokalnej społeczności muzycznej.
Dziś orkiestra liczy 37 muzyków, a jej kapelmistrzem jest Pan Kazimierz Gromada.

W tym miejscu warto przywołać cytat: „Człowiek pracujący rękoma to robotnik; człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik; a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta”.

(Tekst o historii orkiestry udostępnił P. Rafał Piętoń)