Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

16.10.2018 - 40. ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

NAJWIĘKSZY I NAJCZCIGODNIEJSZY PIELGRZYM KALWARYJSKI


W czterdziestą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w sanktuarium kalwaryjskim sprawowano dziękczynną Eucharystię za pontyfikat papieża Polaka. Uroczystościom przewodniczył o. Micheasz Okoński OFM, wikary klasztoru.

 

Podczas mszy świętej okolicznościowe kazanie wygłosił o. Roman Piątek OFM.
- Czcimy i patrzymy przede wszystkim dzisiaj na człowieka świętego, którego całe życie było świadectwem Boga i bliźniego. Ten papież, zdawało się, nie znał, co to trud. Pokonywał wszystkie mozoły życia, choroby i cierpienia.

 
Kaznodzieja zwracał uwagę na wielkie zainteresowanie nauczaniem, misją, życiem św. Jana Pawła II.  
- Wszystkie te sprawy są jak kawałki mozaiki, które układają się w jedną całość. Pokazują Bożego posłańca, który przybliżył swoją osobą podstawowe powołanie każdego człowieka: powołanie do świętości. Ta świętość, kiedy patrzyliśmy na Jego życie, Jego działalność i teraz z perspektywy czterdziestu lat, jawi się nam jako realna, możliwa dla wszystkich, bliska każdemu z nas.

 
Cytując znane fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, mówił, że papież nie czekał aż świat przyjdzie do niego, ale sam wychodził do świata.
- Współczesny świat potrzebuje odważnych świadków wiary. Takich, którzy jak św. Jan Paweł II będą głosić całą prawdę o Jezusie Chrystusie. Bez retuszu, wolna od schlebiania upodobaniom, gustom i ludzkim słabościom. Uczmy się zatem świętości i apostołowania od Świętego papieża, wielkiego kalwaryjskiego pielgrzyma i wspierajmy te wysiłki naszą modlitwą i osobistą ofiarą.

 

 

Św. Janie Pawle II, módl się za nami.