Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

16.08.2020 – Św. Jan Paweł II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej

Matka Boża Kalwaryjska wskazując na Jezusa Chrystusa pokazywała św. Janowi Pawłowi II drogę. Wpatrując się w Jej wizerunek widział, jak ukochał Ją Chrystus, i jaką miłością obdarza każdego z nas. Tutaj uczył się miłości do Niej – mówił abp Marek Jędraszewski o papieżu Polaku, który w czasie dzisiejszych uroczystości ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony patronem Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

FOTOGALERIE:

PROCESJA WNIEBOWZIĘCIA NMP Z GROBKU MB DO BAZYLIKI

MSZA ŚW. NA OŁTARZU POLOWYM POD PRZEWODNICTWEM KS. ABPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO
 
NIESZPORY I PROCESJA Z FIGURĄ MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ 

     
Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w niedzielę przewodniczył odpustowej Mszy św. ku czci Wniebowziętej Maryi Panny sprawowanej przy ołtarzu polowym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W homilii arcybiskup przypomniał scenę spotkania Maryi z Elżbietą. Matka Najświętsza wyśpiewała wtedy Bogu hymn uwielbienia „Magnificat”.

 

– Maryja wielbi Boga i jest pełna pokory, zdając sobie sprawę, że w oczach Bożych jest służebnicą, wsłuchującą się w głos Najwyższego i pragnącą pełnić Jego wolę – zaznaczył i dodał, że Matka Zbawiciela równocześnie miała świadomość bycia wybraną i tego, że będzie sławiona przez wszystkie pokolenia.

  

– Jest pierwszym owocem Paschy Chrystusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Jako pierwsza w pełni korzysta z dzieła zbawczego swojego Syna – została wzięta z ciałem i duszą do niebieskiej chwały. Wie o tym już u początków swojego macierzyństwa. A my, dzieci Kościoła, pielgrzymi tej ziemi, włączeni w wielką historię mistycznego ciała Chrystusa, tak jak poprzednie pokolenia i te, które po nas nastąpią, wielbimy Jej imię i wysławiamy – mówił metropolita i zauważył, że druga część hymnu Maryi jest wyznaniem wiary w Boga, miłosiernego i sprawiedliwego Ojca.

  
– Kiedy stajemy dziś przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, odkrywamy zawarte w nim głębokie przesłanie – kontynuował arcybiskup.

 

– Przedstawiona na nim Matka Boża Hodegetria jest tą, która pokazuje drogę: jedną ręką trzyma małego Jezusa, a drugą dłonią wskazuje na swojego Syna (…). Jednocześnie w obrazie zawarta jest jeszcze jedna prawda: Dzieciątko Jezus ujmuje szyję Maryi pełnym miłości gestem, chcąc pokazać, że Ją kocha. Maryja wskazuje na Jezusa jako drogę do Ojca, a Chrystus, obejmując swoją Matkę, mówi: kocham was miłością bezbrzeżną, bez granic, do końca – tłumaczył.

  

– Podczas dzisiejszego święta mamy szczególne zadanie i zobowiązanie, by wsłuchując się w słowa hymnu „Magnificat”, postawić sobie najpierw pytanie o to, kim jesteśmy – przekonywał arcybiskup i zacytował fragment Psalmu 8, który sławi wielkość Stwórcy i godność człowieka.

 

– Wpatrzeni w cudowne dzieło stworzenia, widzimy, jak Bóg wyniósł nas ponad inne dzieła. Równocześnie, dzięki Jezusowi Chrystusowi, odkrywamy, że zostaliśmy przeznaczeni do życia wiecznego – podkreślił metropolita.

  

– W świetle „Magnificat” musimy również uświadomić sobie prawdę o Bogu. Kim jest Ten, który do końca nas umiłował i dla naszego zbawienia wydał swojego Syna na krzyżową mękę? – pytał arcybiskup.

 

– Tę zagadkę odkrywał tutaj przez długie dziesięciolecia najpierw mały, a potem dorastający Karol Wojtyła, późniejszy kapłan, biskup, kardynał i Ojciec Święty, zapatrzony w obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Bo właśnie Ona pokazywała mu drogę, wskazując na Jezusa Chrystusa. Wpatrując się w Jej wizerunek, widział, jak ukochał Ją Chrystus, i jaką miłością obdarza każdego z nas. Tutaj uczył się miłości do Niej. Nie dziwmy się, że w jego biskupim i papieskim zawołaniu znalazły się te niezwykłe słowa „Totus tuus, Maryjo”, „Cały Twój” – podkreślił metropolita.

  
O. Konrad Cholewa, kustosz sanktuarium, witając przybyłych na uroczystość pielgrzymów, zwrócił uwagę, że wędrowanie kalwaryjskimi dróżkami pozwala bliżej doświadczyć tajemnicy ziemskiego życia i chwały nieba Maryi.

– Dziś gromadzimy się tutaj, aby podziękować dobremu Bogu za dar Matki, która tu, w tym świętym miejscu, króluje, uzdrawia i pociesza. Przychodzimy do Niej, niosąc radości i troski naszych serc, prosić o siłę, opiekę i wstawiennictwo – mówił.

  
Po Mszy św. kanclerz krakowskiej kurii ks. Grzegorz Kotala odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ustanawiający św. Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Abp Marek Jędraszewski przekazał dekret burmistrzowi miasta.

  
Arcybiskup pobłogosławił również nową szatę wotywną na cudowny obraz matki Bożej Kalwaryjskiej. Sukienka jest wykonana z blachy mosiężnej i pokryta złotem i srebrem. Jest darem apostołów i przewodników kalwaryjskich w roku 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II.

   

 
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium