Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

08.09.2018 - OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W Święto Narodzenia NMP do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej przybyli rzemieślnicy. Doroczna pielgrzymka rzemieślników i kupców jest organizowana przez Cech Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Ireneusz Raś, archiprezbiter bazyliki mariackiej w Krakowie. Licznie zebranych pielgrzymów przywitał kustosz sanktuarium, o. Konrad Cholewa.

 
Ojciec Konrad podczas homilii mówił do zebranych: „Bóg wybiera to, co jest najmniejsze, żeby okazać swoją moc i przeprowadzić swoją wolę wbrew ludzkim zamysłom, bo tak wybrał Maryję, która nazwała się pokorną służebnicą Pana. Jak słyszeliśmy w czytaniu, wybrał najmniejszy naród, najmniejsze miasteczko Betlejem, wybrał cieślę z Nazaretu na ojca Zbawiciela. I Bóg wybrał też nas, grzesznych, słabych, przeciętnych, byśmy światu nieśli Chrystusa wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.”

 
Do zamyślenia nad pracą zachęcał też papież Jan Paweł II, którego nauczanie z encykliki Laborem Exercens cytował kustosz. Mówił, że człowiek jest powołany do pracy i odpoczynku na wzór Stwórcy. Dzieło stworzenia na pierwszych stronach Biblii jest porównane do pracy i odpoczynku. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Pismo Święte często odnosi się do wykonywanych zawodów przez człowieka. Syn Boży był cieślą i w nauczaniu odwoływał sie do pracy ludzkiej. Przywołując słowa św. Pawła, zaznaczył, że jest to zachęta dla wszystkich, by cokolwiek czynią, wykonywali wszystko dla Pana.

 

Pielgrzymi przed mszą świętą uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej na Dróżkach Kalwaryjskich. Prosili o błogosławieństwo w codziennej pracy oraz o szczególną opiekę Matki Bożej dla pracujących. Pielgrzymka odbyła się po raz dwunasty i zawsze gromadzi tłumy przedstawicieli świata rzemiosła i handlu.
 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM / Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM / Biuro Prasowe sanktuarium