Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

07-09.05.2018 - DNI KRZYŻOWE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM

W dniach 07-09.05.2018 przypadły tzw. Dni Krzyżowe.

W tym czasie udawaliśmy się w procesjach do przydrożnych krzyży i kapliczek, aby się modlić o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.

 

Dni Krzyżowe to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Ich obchód zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny. 
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

 

Procesje błagalne w naszym Sanktuarium kalwaryjskim wiodły z bazyliki do kościoła III Upadku, codziennie o godz. 6.30. W kościele III Upadku sprawowana była Msza św., po której procesyjnie wracano do bazyliki.
W nabożeństwach, którym przewodniczył O. Ekspedyt Osiadacz, wzięli udział bracia Klerycy naszego WSD OO. Bernardynów.
Foto: fr. Filip Czub