Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

06.07.2018 - KALWARYJSKI DZIEŃ CHORYCH

Przyjdźcie do mnie wszyscy...
 
W piątek 6 lipca w Sanktuarium kalwaryjskim modlili się chorzy i cierpiący. Pielgrzymka chorych do Matki Bożej Kalwaryjskiej odbywa się tradycyjnie każdego roku na początku lipca.


W modlitwie wzięło udział kilkuset chorych, którzy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył wikary klasztoru - O. Micheasz Okoński OFM. Podczas Eucharystii pielgrzymi przyjęli Sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem sprawowane na sposób lurdzki. 

Dziś Chrystus woła do każdego z was po imieniu - Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni - mówił podczas homilii O. Micheasz. Kaznodzieja zacytował słowa św. Jana Pawła II: „To z wami Chrystus w widoczny sposób podzielił się swoim krzyżem i cierpieniem. To wy zostaliście wybrani. Możecie być źródłem mocy dla innych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują. Nawrócenie grzeszników idzie poprzez wasze cierpienie.”


Po Eucharystii pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na krużgankach klasztornych. Jesteście szczególnymi pielgrzymami, bo krzyż Chrystusa jest wam najbliższy - usłyszeli pątnicy na zakończenie nabożeństwa. Dziękujemy za waszą obecność, modlitwę i świadectwo wiary!