Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

06.01.2019 - OBJAWIENIE PAŃSKIE - JEZUS CHRYSTUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA

JEZUS CHRYSTUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA


- To gwiazda zaprowadziła mędrców do miejsca, w którym przebywali nowonarodzone Dzieciątko Jezus, Jego Matka Maryja i święty Józef, ale kiedy doprowadziła ich na to miejsce, jej blask przestał działać. To dlatego, że oni, mędrcy, padli na twarz przed Światłością tego świata, bo Jezus, Boży Syn jest właśnie światłością, która sprawia, że ludzie przestają już być pochłonięci przez ciemności i nie żyją w krainie mroku - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Eucharystii w kalwaryjskim sanktuarium.

 

Na początku uroczystości kustosz sanktuarium witając arcybiskupa, mówił:
- Tradycja mówi, że do groty, gdzie urodził się Pan Jezus przybyli trzej mędrcy ze Wschodu. Pismo Święte podaje, że złożyli dary - złoto, kadzidło i mirrę. Przyszli po to, żeby pokłonić się nowonarodzonemu Bogu - Jezusowi Chrystusowi. Chcemy tak jak ci mędrcy pokłonić się Panu Jezusowi, który przychodzi do nas w Eucharystii. Cieszę się, że ten pokłon oddaje razem z nami ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

 

Arcybiskup na początku homilii przywołał wielość historii wyrosłych wokół historii przybycia mędrców do Betlejem.
- Te wszystkie piękne opowieści wskazują na jedno - najważniejsze: Chrystus objawił się naprawdę całemu światu. To nie tylko była kwestia samego narodu wybranego, który żył od wieków oczekiwaniem na przyjście Mesjasza. To naraz cały świat usłyszał, że jest król, przed którym padają królowie ziemscy.

 
Wyjaśniając symbolikę darów, jakie Dzieciątko otrzymało od magów, arcybiskup wskazywał na boskie posłannictwo Jezusa Chrystusa i jego zbawczą misję na ziemi.

 

Następnie arcybiskup mówił, że Objawienie Pańskie, jako jedno z najstarszych świąt obchodzonych przez chrześcijan, jest zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
- Nie byłoby tej paschy, tego zwycięskiego powstania z martwych, gdyby wpierw Chrystus nie zechciał stać się bratem każdej i każdego z nas, rodząc się podobnym we wszystkim, oprócz grzechu.

 

Arcybiskup przekonywał wiernych, że współpraca z Bożą łaską sprawia, iż człowiek przestaje być uczestnikiem ciemności, a staje się częścią światłości.
- Przyjmując chrzest, każdy i każda z nas zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, umarliśmy razem z Nim dla grzechu, powstaliśmy do nowego życia Bożych dzieci i stąd każdy i każda z nas jest odblaskiem Chrystusa, Światłości świata i ma być taki światełkiem, zwłaszcza dla innych.

 
Zdaniem arcybiskupa potrzeba bliskości przebywania w światłości Jezusa Chrystusa jest sposobem życia wierzących, którzy w ten sposób niosą Boga do ludzi żyjących, jakby Boga nie było. Prosił, byśmy żyli na wzór mędrców ze wschodu i przybliżali się do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w adoracji i modlitwie i tak przedstawiali Mu sprawy świata.

 

Na zakończenie, parafrazując słowa polskiej kolędy mówił:
- Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nam, naszym miastom i wsiom, całej naszej Ojczyźnie. Błogosław na naszą codzienność, na nasze dzisiaj, na nasze jutro i obdarz mocą nadziei, że ostatecznie kiedyś błogosławiąc nam, otworzysz bramy domu Twego Ojca dla szczęścia, które nie będzie już miało żadnego kresu.

 

Po mszy świętej w klasztorze odbyła się tradycyjna kolęda. Arcybiskup odwiedzając zakonników w ich celach udzielał błogosławieństwa oraz poświęcał mieszkania.


o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium