Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

02.09.2018 - ODPUST KU CZCI MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA

W niedzielę 02.09.2018 w kaplicy "U Heroda" o godz. 10.00 odprawiono Mszę św. odpustową ku uczczeniu Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
 
"Święty Jan Chrzciciel zapowiadał przyjście Mesjasza. Poprzedził Go także w śmierci. Zginął za prawdę, o którą Piłat pytał Jezusa. Nie ugiął się głosząc prawdę i w konsekwencji to on zwyciężył ten spór. Jego krew nadal krzyczy. Choć usta mu zamknięto, Jego wołanie jest głośne do dziś" - mówił podczas odpustu ku czci Męczeństwa św. Jana Chrzciciela o. Tarsycjusz Bukowski, który sprawował Eucharystię w kaplicy "Pałacu Heroda". Podczas mszy świętej licznie zgromadzeni wierni wierni modlili się za rodziny i małżeństwa.

"Jan Chrzciciel wprowadził sacrum do pałacu, gdzie czuć było swąd grzechu - Jego męczeństwo i późniejsza obecność Chrystusa w tym miejscu były obroną Bożego prawa. I o tym sacrum przypomina kalwaryjska kaplica, w której się modlimy."

 
W kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego św. Jan jest wspominany 24 czerwca (uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela) oraz 29 sierpnia (wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela).